Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

NSAMs årsmøtekurs 1996

Tema: «Allmennpraktikeren – herre eller tjener i eget hus?»

Tid: 24.–26. oktober

Sted: Rica Ibsen Hotell, Skien

Arrangør: NSAM/lokal kurskomité: Tor Carlsen, Kristin Prestegaard, Michael deVibe og Hans M. Solli

Målgruppe: Allmennpraktikere i og utenfor NSAM

Program: Kurset vil fokusere på utviklingen av en allmennmedisinsk fagidentitet og problemstillinger knyttet til egne og andres forventninger til oss som utøvere av faget.

Torsdag 24.10:

Hva er kjernen i allmennmedisin? v/Eli Berg,
Jo Telje, Anna Stavdal, Per Hjortdahl.
Hva er forventningene til allmennpraktikeren? v/Anne Ording Haug, Ola Heen Strømmen (RTV) og en repr. fra «Legemidler og Samfunn».

Fredag 25.10:

«Ikke mitt bord?» Debatt med utgangspunkt i torsdagens innledninger. Er det mulig å beskrive grenser? Er det viktig å begrense medikalisering?

NB! Fredag ettermiddag: NSAMs årsmøte!

Lørdag 26.10:

Fra kunnskap til praksis v/Kristin Prestegaard, Sven-Erik Hessling, Ivar S. Kristiansen, Reidun Førde og Tor Carlsen.

Kurset avsluttes til lunsj lørdag.

Programmet er lagt opp med vekt på debatt og dialog undervegs. I tillegg til det faglige programmet er det lagt opp til rike sosiale og kulturelle opplevelser. Detaljert program sendes NSAMs medlemmer sammen med årsmeldingen. Andre kan få programmet ved hevendelse tilNSAM sekretariat (se under).

Kurstimer: Kurset er søkt godkjent som emnekurs i allmennmedisinsk teori og filosofi med 15 timer for spesialiteten allmennmedisin.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Påmelding sendes NSAM v/sekretariatet, Postboks 1130 Blindern, 0317 Oslo.

 


Previous Page See File Next Page

 Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no