Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

 


 Når nettene blir lange…
UTPOSTENs edb-spalte med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg.
Tlf.: 5614 0661 (k), 5614 1133 (p), 5615 0037 (fax)
E-post:
john.leer@isf.uib.no


EYR – norsk epostliste for allmennmedisin

Av Hogne Sandvik

Epostlister er en av de nyttigste tjenestene på Internett. En slik liste består av en gruppe personer med felles interesser. Medlemmenes utveksling av meldinger er oftest svært uformell og diskusjonen foregår «i plenum» ved hjelp av elektronisk post. Alle som har tilgang på Internett kan delta, uansett hvor i verden de måtte bo. Det finnes allerede mange tusen forskjellige epostlister for alle tenkelige interesser og temaer. NSAMs referansegruppe for informasjonsteknologi lanserer nå den første norske epostlisten for allmennmedisin; Eyr.

Påmelding

Man melder seg på epostlister ved å sende en standardisert melding til en server som er permanent tilknyttet Internett.
Figur 1

viser et eksempel på hvordan man melder seg på Eyr. Serveren har adresse majordomo@uib.no. I denne type meldinger skal du ikke skrive noe i Subject-feltet. Meldingsteksten skal bare inneholde følgende: subscribe eyr.

Det har ingen betydning om du bruker store eller små bokstaver.Disse meldingene «leses» bare av servermaskinen, de videreformidles ikke. Når meldingen er korrekt skrevet, blir du altså medlem av epostlisten Eyr, og du får en kvittering fra serveren. Dersom du senere ønsker å melde deg ut, sender du meldingen «unsubscribe eyr» til majordomo@uib.no.


 

 

Meldinger til medlemmene

Når man først er medlem av en slik liste, kan man sende meldinger til alle de andre medlemmene bare ved å adressere meldingen til listen.
Figur 2

viser et eksempel på en slik melding til Eyr. Merk at her brukes adressen til selve listen: eyr@uib.no. Her bør man (som vanlig) angi en innholdsbeskrivelse i Subject-feltet. Meldingsteksten skriver du helt fritt. Når denne meldingen sendes, vil den bli distribuert til alle som er medlemmer av listen.

Det er altså viktig å være klar over at listen har en annen adresse enn serveren som styrer på- og avmeldinger. Det nytter ikke å sende fritekstmeldinger til majordomo@uib.no. Serveren vil ikke skjønne hva du mener. Det nytter heller ikke å sende på- eller avmeldinger til eyr@uib.no, det vil bare irritere de andre medlemmene.

Av og til kan man komme i skade for å sende private meldinger til listen. Dette skyldes at man bruker epostprogrammets svarfunksjon uten å tenke seg om.De fleste lister er satt opp slik at svar på listemeldinger i utgangspunktet går ut til alle. Vær tilbakeholden med å kommentere slike feilmeldinger til listen, send heller dine kommentarer direkte til avsenderen.


Hvorfor Eyr?

Eyr var den norrøne gudinnen for legekunsten. Eyr var også navnet på det første medisinske tidsskriftet i Norge (1826–37). Hva er vel da mer naturlig enn at den første epostlisten har fått samme navn?

Listen er åpen for alle som ønsker å diskutere spørsmål knyttet til allmennmedisin, det være seg om kliniske eller organisatoriske forhold. Eyr skal imidlertid ikke være en legespalte hvor pasienter kan stille spørsmål og få personlige råd.

Vi ønsker å ha en lav terskel for å ytre seg på Eyr, men produktreklame er uønsket. Når du melder deg på, vil det være hyggelig om du sender en kort presentasjon av deg selv. Blir trafikken svært stor, vil vi senere vurdere å splitte opp listen og/eller innføre et digesttilbud (redigerte sammendrag).

Det føres automatisk arkiv over alle meldinger som er sendt tilEyr sammen med en oversikt over hvem som er medlemmer av Eyr, kan du finne på Eyrs hjemmeside: http://www.uib.no/isf/eyr/eyr.htm.

Hogne Sandvik
Seksjon for allmennmedisin
Ulriksdal 8c, 5009 Bergen

Previous Page See File Next Page

 Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no