Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

Norsk selskap for allmennmedisinsk forfatterstipend for 1996

NSAMs Forfatterstipend er opprettet for å støtte forfattere av allmennmedisinsk litteratur. Forfattere av bøker eller hefter med et antatt begrenset lesermarked og dermed små muligheter for økonomisk gevinst, vil bli prioritert.

Årets stipend er fastsatt til kr. 20.000 og mottaker vil bli bekjentgjort på Selskapets årsmøte i november.

Søknaden med søkerens CV, må vedlegges bok eller hefte det søkes stipend for, eller vedlegges en beskrivelse av påbegynt eller påtenkt prosjekt.

Søknaden skal stiles til Norsk Selskap for Allmennmedisin og sendes til
Publiseringsutvalget v/Roar Johnsen,
Institutt for samfunnsmedisin,
Universitetet iTromsø,
9037 Tromsø.

Søknadsfristen er 15. oktober.


Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no