Utposten Nr 5 1996

Previous Page See File Next Page

Kvalitetshåndbok for samfunnsmedisin på Internett

Offentlige legers landsforenings kvalitetshåndbok er nå etablert på Internett. Ved hjelp av et Internettabonnement og standard Internettprogramvare (Netscape, Microsoft Explorer e.l.) kan boken nåes på adressen: http://www.gruk.no/kompass

Kvalitetshåndboken utvikles kontinuerlig gjennom bidrag fra enkeltpersoner og arbeidsgrupper, og stoff til boken ønskes nå velkommen. Det er utviklet en ramme for innholdet, slik at de enkelte kapitler får et helhetlig preg. Vi ønsker å beskrive de ulike samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver og kvalitetssikringen av oppgavene basert på gjeldende lovverk, og en kritisk gjennomgang av forskningslitteraturen på det enkelte område.
Det er bygget opp en omfattende samling referanse- og oppslagsstoff til bruk under utviklingen av boken, og som samtidig utgjør nyttig referansemateriale for bokas brukere:
1. Veiledning for arbeidsgrupper/forfattere, maldokumenter for håndboken.
2. En samling av foreløpig ca. 25 lover, 40 forskrifter og over 700 rundskriv (komplett samling 1940–96) fra Helsetilsynet og Sosialdepartementet, gjennomgått og ajourholdt av jurister i helserettsavdelingen, Statens helsetilsyn.
3. Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten med data, figurer og sammenligningskart for 1995 og 1994.
4. Informasjon og veiledningsstoff om samfunnsmedisinske verktøy for epidemiologi og statistikk (Epi Info og Epi-Map etc).
5. Dnlfs kvalitetshåndbok for legekontorer i allmennpraksis.
6. Informasjon om prosedyrepermer for samhandling mellom 1. og 2.-linjetjenesten, herunder full hypertekst-versjon av prosedyrepermen for Telemark.

Alt dette materiellet (som utgjør 2-3000 tekstsider foreløpig) har omfattende «hypertekst»-krysshenvisninger (dvs. en kan hoppe fra tekst til tekst etter behov), og i tillegg er det mulig å søke i fri tekst i alle dokumentene i basen. I basen er integrert elektronisk post som automatisk adresseres til kontaktpersoner mv for de enkelte delområdene. Et kontaktforum for forslag, spørsmål og kommentarer der brukerne kan skrive rett inn på internett-sidene, er også etablert.

Nærmere opplysninger kan fåes fra prosjektleder Vegard Høgli.

Vegard Høgli
GRUK
Nedre Hjellegate 1, 3724 Skien

Tlf.: 35 52 19 00
Fax: 35 52 19 15


Previous Page See File Next Page

 Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no