Utposten 1996 Nr 5

Previous Page See File Next Page

Søker du etter en kvalifisert medarbeider?

Da kan bladet Helsesekretæren være et aktuelt medium å annonsere stillingen.
Vi har hyggelige priser og er gjerne behjelpelig med å utforme stillingsannonsen.
Helsesekretæren er fagblad for Norsk Helsesekretærforbund og utgis i et opplag på 3 300, både til medlemmer og en rekke abonnenter.

Et eget fagblad for medarbeidere

Helsesekretæren skal i førsterekke være et fagblad som skal bringe leserne nyttestoff og artikler som kan medvirke til å oppdatere legesekretærene i eget fag. Vi har egen fast laboratoriespalte og språkspalte. Bladet tar i første nummer opp tema som «Gardermoen – buklanding for forebyggende helsearbeid?», «Pasientveiledning i blodsukkermåling», «Forandring i selvbildet forårsaket av kreft». Abonnementsprisen er kr. 190,– per år.

Ta kontakt med:
Helsesekretæren, Pb. 9202 – Grønland, 0134 Oslo.

Tlf.: 22 05 36 00 – Fax: 22 05 36 60


Previous Page See File Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no