Utposten 1996 Nr 5

Previous Page See File Next Page


UTPOSTENS annonsører

UTPOSTEN er et spennende tidsskrift for primærhelsetjenesten, og vi har et opplag på 2.200.

PRISER:
Størrelse Svart/hvitt Svart + én farge Svart + to farger 4-farger
1/1 side 5.900,– 7.000,– 8.300,– 9.600,–
1/2 side 3.500,– 4.200,– 4.900,– 6.500,–
1/4 side 2.200,– 4.000,– 4.500,– 5.500,–
siste omslagsside 13.500,–

Løse bilag koster kr. 8.500,–. Klebet bilag vil koste kr. 8.500,–, pluss kr. 0,85 pr. eksemplar.Ved bestilling av annonser i hvert nummer, blir den siste annonsen gratis! Prisene er eks. mva.

Tidsskrift nr. Materiellfrist:

Nr. 6 13. september
Nr. 7 11. oktober
Nr. 8 1. november

BESTILLING: RMR, Sjøbergveien 32,
2050 Jessheim.
Telefon: 63 97 32 22.
Fax: 63 97 16 25.

MATERIELL:
Avtrykk, reprokopi eller negativ film med speilvendt hinneside.

Netto format: A4
Raster: 54 linjer
Trykkeri: Nikolai Olsens Trykkeri a.s, Kolbotn.


Previous Page See File Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no