Utposten 1996 Nr 5

Previous Page See File

Kurs: Farmakoterapi i allmennpraksis
27.–29. november 1996

Målgruppe: Leger i primærhelsetjenesten og farmasøyter (cand pharm) som arbeider i primærhelsetjenesten.

Læringsmål: Allmennpraktikeren skal lære:
– Praktisk kunnskap om vanlige behandlingsprinsipper og behandlingsmål
– Vurdere legemidlers effekt hos den enkelte pasient
– Få økt innsikt i egen forskrivningspraksis
– I hvilken grad pasientene bruker medisinen slik legen har forutsatt. Hvordan legen kan samarbeide med apotek om bedre compliance.

Innhold: Gjennomføring og kontroll av medikamentell behandling innen de viktigste sykdomsgrupper.

Kurssted: Lysebu konferansesenter (10 min. fra Voksenkollen stasjon).

Kursledelse:
Knud H Landmark, Institutt for farmakoterapi;
Ingrid Matheson, Institutt for farmakoterapi;
Åsa Rytter Evensen, Institutt for allmennmedisin;
Line Saxegaard, Nycomed; Tone Westergren, Relis 2, Rikshospitalets apotek.

Påmelding: Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning, Kirurgisk klinikk, Ullevål sykehus, 0407 Oslo.
Påmeldingsfrist: 30. september 1996
Antall deltakere: 50
Antall kurstimer: 24
Kursavgift: kr. 900,–

Litteratur: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell må medbringes.

I tillegg til kursavgiften kommer frivillig kr. 775,– for lunsj og kaffe + kr 300,– for felles middag. Betales på forhånd av dem som ikke skal bo på konferansestedet. Deltakerne må selv bestille rom – tlf. 22 14 23 90.

Onsdag 27. november

Møteledere: Knud Landmark og Åsa Rytter Evensen

0945 Praktiske opplysninger
1000 Hva er klinisk farmakologi? – Individuell følsomhet, terapistyring, bivirkninger, interaksjoner. Harald Olsen
1040 Spørsmål om terapistyring – problemer fra egen praksis. Harald Olsen
1115 Pause
1130 Gruppeoppgaver (hypertensjon, hjertesvikt, arytmier). Knut Landmark/Åsa Rytter Evensen
1230 Lunsj
1400 Gjennomgåelse av gruppeoppgaver med innlagt teori. Åsa Rytter Evensen/Knud Landmark
1540 Pause
1600 Hypertensjon og hjertesvikt i allmennpraksis.Torgeir Lunke
1730 Oppsummering hypertensjon og hjertesvikt
1800 Slutt
1900 Felles middag

Torsdag 28. november

Møteledere: Ingrid Matheson og Line Saxegaard

0900 Dyspepsibehandling i allmennpraksis. Utredning, behandling, oppfølging, pasientinformasjon. Spørsmål/diskusjon. Frode Lerang
1100 Pause
1115 Gruppeoppgaver – Astma. Per Lagerløv
1230 Lunsj
1400 Gjennomgåelse av gruppeoppgaver.
Per Lagerløv/Per Arve Lier
1515 Pause
1530 Astma i allmennpraksis. Sykdomsforståelse, selvmonitorering, pasientinformasjon, forskrivningsprofiler.
Per Lagerløv/Per Arve Lier
1600 Luftveisinfeksjoner. Morten Lindbeck
1730 Slutt

Fredag 29. november

Møteleder. Tone Westergren

0900 Forskrivning av vanedannende medikamenter i allmennpraksis med gruppeoppgaver. Trine B Dybwad
1115 Pause
1130 Farmasøyt/lege-samarbeid i primærhelsetjenesten.
Erling Mjelva.
1230 Lunsj
1330 Diskusjon om depresjonsbehandling i allmennpraksis. Harald Olsen
1500 Evaluering/kursavslutning
1530 Slutt

Previous Page See File

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside

Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 14.10.96
John.Leer@isf.uib.no