Utposten Nr 6 1996

Previous Page See Page

Kurs:

Hvordan være en god lege for «De innbilt friske»

Om risiko og forebygging med særlig vekt på hjerte- og karsykdommer.

Arrangeres av NSAMs styre, NSAMs referansegruppe for hypertensjon og NSAMs referansegruppe for diabetes som del av NSAMs Risikoprosjekt. Kurset inngår i «Primærmedisinsk uke» og arrangeres på Holmenkollen Park Hotel.

Påmelding: RMR kursarrangør, tlf. 63 97 32 22/ fax. 63 97 16 25.

Kurstimer: 21, klinisk emnekurs ved deltakelse minimum 15 timer (2 dager)

Mandag 11. november: «Med risiko som diagnose»

Kursleder: Elisabeth Swensen

11.15 – 11.30 Introduksjon og velkommen

11.30 – 12.30 Risiko for fremtidig sykdom. Problemer knyttet til kartlegging, informasjon og intervensjon.
Professor Dag Thelle, Gøteborg/Oslo

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.55 Har vi en risikoepidemi? Psykolog/stipendiat Jon-Arne Skolbekken, Trondheim/Oslo

14.55 – 15.05 Benstrekk

15.05 – 16.00 «All statistikk lyver.» Om forholdet mellom epidemiologiske undersøkelser av risikofaktorer og individuell risikoberegning. Forsker/allmennpraktiker Susanne Reventlow, København

16.00 – 16.15 Kaffe

16.15 – 17.30 Risiko for sykdom: Legens ansvar og publikums forventninger.
Innledning til diskusjon v/kommunelege Elisabeth Swensen, Seljord og journalist fra dagspressen. Dagens innledere deltar.

Tirsdag 12. november: Epidemiologi og intervensjon.

Hva vet vi? Hva tror vi?

Kursleder Tor Claudi

09.00 – 10.15 Hypertensjon

Epidemiologi. Er essensiell hypertensjon farlig? Effekt av livsstilendring, medikamenter.
Gudmund Norby, overlege, Ullevål Sykehus

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30 – 11.30 Lipider

Resultat av kontrollerte studier. Primærprevensjon, evt. når? Sekundærprevensjon; hos alle aktuelle eller i utvalgte grupper? Ivar Aursnes, Institutt for farmakoterapi, Oslo

11.30 – 11.40 Pause, benstrekk

11.40 – 12.30 Diabetes

Epidemiologi ved diabetes og nedsatt glukosetoleranse.
Kristian Midthjell, bedriftslege/forsker, Verdal

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.45 Type 1-diabetes

Sammenheng mellom metabolsk kontroll og senkomplikasjoner. Hypertensjons-behandling. ACE-hemmere ved mikroalbuminuri uten hypertensjon. Kristian Hanssen, overlege, med.avd. Aker Sykehus

14.45 – 14.55 Pause, benstrekk

14.55 – 15.40 Type 2-diabetes

Hva vet vi egentlig om intervensjon på type 2-diabetes? Kåre Birkeland, overlege, med.avd., Aker Sykehus

15.40 – 16.00 Kaffe

16.00 – 16.45 IGT (nedsatt glukosetoleranse)

Har det noen hensikt å påvise og behandle nedsatt glukosetoleranse? Livsstilsimperialisme eller nyttig intervensjon?
Ivar Følling, overlege, med.avd. Sentralsykehuset i Akershus

Onsdag 13. november

Kursleder Bjørn Gjelsvik

09.00 – 12.30 Praktisk tilnærming til diagnostikk og behandling

09.00 – 09.10 Noen begreper og litt oppsummering fra dag en og to
ved kursleder Bjørn Gjelsvik, allmennpraktiker, Kongsvinger

09.10 – 09.40 Diabetes

Retningslinjer for å lete etter diabetikere. Metoder. NSAMs handlingsprogram.
Tor Claudi, allmennpraktiker, Bodø

09.40 – 10.00 Pause, benstrekk

10.00 – 10.30 Hyperlipidemi

Når og hvor ofte skal man analysere lipider. Hvilke analyser trenger man? Hvilke anbefalinger er gitt når det gjelder intervensjon? Hvor ofte skal lipidene kontrolleres under pågående behandling?
Ivar Aursnes, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo

10.30 – 11.00 Høyt blodtrykk

NSAMs handlingsprogram. Når og hvordan måle BT? Hjemmeblodtrykk/ kontorblodtrykk. Behandlingsgrenser. Medikamentvalg.
Hans P. Stokke, allmennpraktiker, Steinkjer

11.00 – 11.20 Kaffepause

11.20 – 11.50 Retningslinjer for forebygging av hjerte- karsykdommer.
Forslag til handlingsprogram fra Norsk Cardiologisk Selskap.
John Kjekshus, professor, med.avd., Rikshospitalet Oslo

11.50 – 12.30 Fra risikojakt til ressursmobilisering.
Professor/allmennpraktiker Kirsti Malterud, Bergen

12.30 – 15.00 Lunch

15.00 – 17.00 Åpent debattmøte

«Blodtrykksbehandling på norsk – konflikter og dillemmaer»

Møteledelse: Ingolf Håkon Teigene og Bjørn Gjelsvik

Panel: Dag Thelle, Sverre Kjeldsen, Sidsel Graff-Iversen, Tor Erik Widerøe, Jostein Holmen, Ivar S. Kristiansen, Elisabeth Swensen

 


Previous Page See Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 04.11.96
John.Leer@isf.uib.no