Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

Løvetannprisen 1996

NSAM har i høst på sitt årsmøte tildelt Kjell Nordby årets Løvetannpris.

Prisvinneren er født i 1948, utdannet i Oslo med eksamen 1973. Fra 1978 har han drevet allmennpraksis i Oslo. Fra begrunnelsen for prisdelingen sakser vi følgende:

Kjell Nordby har gjennom mange år gjort en kjempeinnsats for norsk allmennmedisin.

I mange år var han medlem i Aplfs fagutvalg hvor han sammen med Jens Eskerud laget nyskapningen «Gjensidig praksisbesøk». I tillegg til dette har han utgitt to publikasjoner «Telefontilgjengelighet i allmennpraksis» og «Kvalitetshåndbok for legekontorer i allmennpraksis». Disse er svært nyttige blandt annet for veiledningsgruppene. I heftene legger han seg åpen for kollegers vurdering. Det er modig gjort, uansett hvordan vi som allmennpraktikere gjør ting, vil det kunne være noen som mener vi må endre vå praksis. De siste 7 årene har han vært medlem av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin og for tiden leder han denne.

Men først og fremst får han prisen fordi han er en skikkelig LØVETANN: Han utgir seg ikke for å være noen prydplante og er aldri redd for å sette søkelyset på egen praksis. Ved sin tvers igjennom ærlige måte å betrakte seg selv og sin praksis på, gjør han det lettere for oss andre å stille spørsmålstegn ved vår praksis uten å «miste ansikt». Han har en utpreget evne til refleksjon. Samtidig er han svært iderik, og har kommet med mange tanker og ideer for å videreutvikle faget allmennmedisin. han har en egen evne til å bry seg om sine venner og kolleger på en trygg og god måte.

En ekte løvetann har lett for å «formere seg». Hans tanker og ideer er spredt til en generasjon norske allmennpraktikere og til et helt veilederkorps i norsk allmennmedisin.

Utposten gratulerer!

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 28.12.96
John.Leer@isf.uib.no