Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

For øvrig:

Utposten har i år feiret 25-årsjubileum.
I den anledning bærer alle årets nummer preg av det.

Vi har faste spalter som «Bokmelding», «edb-spalte», «Slik gjør vi det»,

«Smil i hverdagen», «Kursannonsering» m.m.

Nummer 1

Medisinens triumf. Leder: Sonja Fossum

Fagleg spalting hos legar – ein uboteleg tilstand? Reidun Førde

Primærlegene inn i sykehusene! Per Hjortdahl intervjuet av Geir Sverre Braut

Utpostens Skarven-pris til John Leer

«Utsikt fra Nærøy» Kombinasjonslege i en utkantkommune. Henrik Brochmann

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et tidsskifte. Anders Grimsmo

Ny helseminister Hernes

Fastlegen som forebygger. Frode Heian

Praksislærarar på tur til Nederland og Belgia! Lars Moland

Løvetannprisen 1995 til Eli Berg

Feilaktig og provoserende om primærlegetjenesten i Vestfold. Johnny Mjell – leserbrev

Tilsvar til Johnny Mjell. Hans Knut Otterstad – leserbrev

«The laterals». Dag S. Thelle

Om å være et medmenneske. Fred Andersen – leserbrev

Dublin uten Grand Prix – går det an? Anne Luise Kirkengen

Prosedyrepermer – igjen. Utpostens EDB-spalte

Nummer 2

Manglende samhandling – vårt største faglige hull? Leder: Helge Worren

Allmennlegen som koordinator. Per Hjortdahl

Regionalt helsenettverk. Petter Øgar

I hvilke internasjonale fora deltar og presenterer norske samfunnsmedisinere seg? Lars Lien

«Fra medarbeider til medarbeider». Anne-Tove Moe Carstens

Klar til opptak? Nils Kolstrup, Arne M. Kummen, Per-Kristian Meum, Bjørg Helene Renaa, Tore W. Steen

«Tidlig intervensjon i Nord-Trøndelag». Anne Margrethe Rostad

Første internasjonale konferanse i forebyggende og helsefremmende arbeid i Europa, Santiago de Compostela, Spania, 23.–25. november 1995. Irene Hetlevik, Knut Arne Holtedahl

Et slags Sibir? Njål Flem Mæland

Folkehelsekongress arrangert i Budapest i desember 95. Ellen Rygh

Fibromyalgi? En bok om muskelsmerter. Bokmelding

Kollegabasert læring av klagesaker. Bokmelding

Se deg selv i kortene. Edb-spalten, Svein Gjelstad

NSAMs forskningspris 1995 til Terje Johannesen. Bjarne Haukeland

Yoga – pust og avspenning. Berit Østby

Nummer 3

Om kvinner, menn og det matematifiserte helsevesen. Leder: Sonja Fossum

Formelen for den menneskelige norm er N=XY. Anne Luise Kirkengen

Hvorfor feirer UTPOSTEN 25-års jubileum allerede i år? Utposten 25-års jubileum

To med brystsmerter – et par psykososiale kasuistikker. Pål Gulbrandsen

Vi intervjuer assisterende helsedirektør Lars Hanssen. Petter Øgar

Prosjekt for videreutvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kirsten Petersen

Helsesøstrene i Moss svarer Olav Thorsen. Debatt

Helsestasjonenes være eller ikke være. Kirsten Mostad Pedersen, Jens Brovold og Jørn Klepper

Er allting glemt om 100 ord? Hva var det Hernes ikke sa noe om? Aktuell kommentar

Om prosedyrepermer og DNLFs web-server. Utpostens edb-spalte, Gisle Roksund og Ola Lilleholt

Byråkratitis? Nils Carl Lønberg

Metodebok i skadebehandling. Bokmelding

Gjør «frisk luft» deg frisk? Marit Rognrud og Sonja Bjørkly

NOU 1996:5 Hvem skal eie sykehusene. Petter Øgar

Nummer 4

Eksistensen, sorga og oss. Leder: Eivind Vestbø

Plutselig død – hva gjør vi for de pårørende og oss selv? Sten Erik Hessling

Behandling av hjertesvikt. Eivind S.P. Myhre

Hvorledes kan den store variasjonen i legers forskrivning av vanedannende legemidler forklares? Hans Knut Otterstad

Kunnskapsbasert praksis og norsk allmenn- og samfunnsmedisin. Frode Forland

Sting i brystet. Satya P. Sharma

Hvordan opplever familier med psykisk utviklingshemmede barn samarbeidet med helsetjenesten? Inger Marii Tronvoll

Utpostens jubileumsseminar annonseres

Hva skal vi gjøre med mamma? Bokmelding

Kirurgi i allmennpraksis. Bokmelding

Helsestasjonen – på helsesøstrenes premisser? Olav Thorsen

Kvalitetssikring i praksis. GRUK

Scanning av tekst i DOS-baserte legeprogrammer. Utpostens edb-spalte

Nummer 5

Trygden og legene. Leder: Eystein Straume

Pontius Pilatus i helsetenesta. Leder: Geir Sverre Braut

Tre nekrologer over et samarbeidsforhold. Hanne M. Undlien

Tre betraktninger om Jesus og psykiatri. Knut Lindtner

Nekrolog over Olav Rutle

Vi må skape faget samfunnsmedisin med basis i de faktiske forhold. Anders Smith intervjuet av Eystein Straume

Hvordan måle tilgjengeligheten på telefon? Torgeir Fjermestad

John Murtagh – allmennmedisinsk pedagog i verdensklasse. Tore Ytterdahl intervjuer John Murtagh

Når noen ikke passer inn!

Hvordan behandle urolithiasispasienter med akutt kolikk? Even Lærum

Traumatisk artritt i allmennpraksis. Satya P. Sharma

Bruk av CRP testing ved luftvegsinfeksjonar. Aslak Bråtveit

Sykelig sorg eller syk av sorg? Cecilie Daae

Kjære Lars! Brev til ass. helsedirektør Lars Hanssen fra Kjeld Malde

Forslag om vaktlegekursus. Arne Ivar Østensen og Nils Carl Lønberg

En helsesøsters refleksjoner over et prosjekt. Ola Berglund

Helsepolitiske notater. Petter Øgar

EYR – Norsk Epostliste for allmennmedisin. Utpostens EDB-spalte – Hogne Sandvik

Blå skygge. Bokmelding

Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Bokmelding

Kvalitetshåndbok for samfunnsmedisin på Internett. Vegard Høgli

Nummer 6

Utposten 25 år. Leder: Eystein Straume

Bingo og blodtrykk. Jostein Holmen

Utpostens redaksjoner

Sladrespeil. Ola Lilleholt

Utposten – nyttig for allmennpraktikeren?. Bente Aschim

Utposten: Første medisinske tidsskrift med fast tegner. Per Wium

Utsyn fra tilsynet: – Utposten sett fra sentrum. Anne Alvik

Utfordringene i samfunnsmedisin. Peter F. Hjort

Utposten – to tilbakeblikk. Harald Siem og Magne Nylenna

Utposten – en allmennmedisinsk aperitiff! Jo Telje

Fastlegeforsøket – starten til en ny reform? Martin Holthe og Aage Bjertnæs

How one group plans a journal. Marit Hafting

Utpostens betydning for allmennmedisinsk forskning. Christian F. Borchgrevink

Ny lærebok i allmennmedisin underveis. Bokmelding

Finnes det en fremtid for turnuskandidaten? Torgeir Hagestad

Et lite historisk tilbakeblikk og en titt i krystallkula. Utpostens EDB-spalte – John Leer

Nummer 7/8

Det vanskelige skjønnet. Leder. Betty Pettersen

Skjønnsutøvelse i samfunnsmedisinen. Petter Øgar

Statlige forskrifter og lokalt selvstyre. Lars Hanssen – leserbrev

Utpostens tekst- og illustrasjonspris

Løvetannprisen 1996

NMDs pris 1996

Om den store lydighetskampanjen som ruller over landet. Sverre Lundevall

Samhandling mellom allmennpraktikar og sjukehuslege. Odd Jarle Kvamme og Hans Olav Fadnes

RELIS. Sopp og amming

Indeks 1996

Helsestasjon og skolehelsetjeneste i fremtiden – er det liv laga? Kirsten Petersen – leserbrev

Resulusjon

Helse og sykdom. Lars Tjensvoll

Førstehjelp. Bokmelding

Kaos og kosmos. Bokmelding

Kognitiv psykologi. Bokmelding

Foryngelse i nord. Sverre Lundevall

Bruk av PC i presentasjoner. Utpostens EDB-spalte – Satya P. Sharma

Utpostens 25-årsjubileum

Forfatterveiledning


Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 28.12.96
John.Leer@isf.uib.no