Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

UTPOSTENs edb-spalte med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg.
Tlf.: 5614 0661 (k), 5614 1133 (p), 5615 0037 (fax)
E-post:
john.leer@isf.uib.no


Bruk av pc i presentasjoner

Tekst: Satya P. Sharma

Satya Pal Sharma er født i India 1954. Utdannet fysioterapeut 1976 i New Dehli. Flyttet til Norge 1977 og arbeidet som fysioterapeut fram til 1982. Eksamen i ortopedisk medisin med bla. manipulasjon ad modem Cyriax, London. 2 1/2 årig deltidskurs med eksamen i klassisk akupunktur. Cand. med. Bergen 1988. Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin 1995. Kommunelege i Masfjorden 1990-95. Helsesjef i Åsane fra 1995. Har skrevet flere artikler i Utposten tidligere.

Bruk av transparenter i forbindelse med presentasjoner og foredrag er vanlig. Lysbilder blir ofte for dyre og derfor kan bruk av pc og et presentasjonsprogram være både spennende og nyttig. Det sies at en vellykket presentasjon er 25% innhold og 75% drama. Hensikten med denne artikkelen er å illustrere bruk av pc for å lage transparenter og lysbilder og gi tips vedrørende bruk av presentasjonsprogrammer. I de nye multimedia-programmene er det og mulig å lage presentasjoner med innslag av video og lyd.

Grunnleggende presentasjonsregler

Før jeg tar for meg praktisk bruk av pc er det nødvendig å se på noen grunnleggende prinsipper for å lage transparenter og lysbilder:

– ikke for mye informasjon på hver transparent
– del informasjonen i biter og bruk heller to transparenter isteden for en
– bruk kursiv skrift på det du vil ha spesiell oppmerksomhet på i stedet for store bokstaver
– tilhørere/publikum fokuserer best på midten av transparenten

Fargebruk

Et bilde som publikum ikke forstår i løpet av fire sekunder er et dårlig bilde. En tommelfingerregel sier at du kan vise opp til 12 lysbilder i løpet av et ti minutters velregissert innlegg. Ikke noe bilde må vises mindre enn ti sekunder (1). Unngå langvarig mørke i salen.

Med farge blekkskriver er fargetransparenter relativt rimelig; 8-10 kroner per side. Farger forsterker inntrykk og brukes for å fremheve viktige budskap. Bruk sterke farger så de ikke virker blasse pga. bakgrunnsbelysning og fremviserapparatets sterke lys. Selv bruker jeg kongeblått og sort for tekst. Ved bruk av farger bør du unngå bruk av rødt og grønt så langt det lar seg gjøre med hensyn til fargeblinde/fargesvake som utgjør 8 % av de mannlige tilhørerne. Valg av bakgrunnsfarge må også skje med omhu. Det er viktig at kontrasten er tydelig. Det er mulig å bruke gradienter i bakgrunnsfargen. Selv bruker jeg som oftest gult som bakgrunnsfarge med gradient loddrett. Velg maksimum 3 farger som går gjennom hele presentasjon.

Innhold

I litteraturen (1) anbefales «6»- regelen:

– 6 ord i tittelen
– 6 ord per linje
– 6 linjer per bilde
– 6 kolonner per tabell
– 6 skiver per kakediagram

Teksten må begrenses etter «6»-regelen. I tillegg finnes et bestemt format for transparenter:

– enkle bokstaver av 5 mm høyde
– maksimalt 36 ord per side (eller 240 tegn)
– bestemte farger for bestemte formål,

Muligheter med bruk av presentasjonsprogram og PC

Dagens presentasjonsprogrammer gir mange muligheter for å lage transparenter eller (lys)bilder. Det er som regel veiledning for nybegynnere i programmene, og noen gir også forslag om «lay-out» på fordraget avhengig av type publikum. Underveis i presentasjonsproduksjonen får du spørsmål, og mens du svarer kommer programmet med forslag som du kan akseptere eller endre etter eget ønske. Ved fargetransparenter med bakgrunnsfarge får du også forslag om valg av kontrastfarge feks. som tekst og som bakgrunnsfarge. Du har også mulighet til å lage «hand-outs» av transparenter og bilder.

De mest brukte presentasjonsprogrammene er Microsoft Powerpoint, Lotus Freelance Graphics, Wordperfect Presentations og Harvard Graphics for windows. Disse har muligheter for OLE (Object Linking and Embedding), dvs at du kan koble filer i andre programmer til presentasjonen slik at en eventuell endring i filen i det andre programmet automatisk blir oppdatert i presentasjonen. Det ligger også mulighet inne å øve på foredraget på forhånd og få oversikt over tidsbruk. Selv har jeg brukt Microsoft Powerpoint og er tilfreds med det. Avanserte multimediaprogram med mulighet for å legge inn lyd, bilder og video etc. er også tilgjengelige som Macromedia Action og Gold Disk Astound. Disse programmer kan legge til andre morsomme finurligheter som feks. at diagrammet kan komme flyvende bit for bit inn på skjermen.

Det sies at et bilde sier mer enn ord. I tilfelle du har tilgang på scanner, kan du scanne et bilde eller tegning og vise den som transparent eller lysbilde. Med bruk av bilder blir presentasjonen livligere. Bruker du andre programmer som feks. Excel kan du kopiere diagrammer og tabeller til presentasjonen. Unngå å bruke tredimensjonale diagrammer. De ser bedre ut, men er vanskeligere å forstå. Det foreligger flere andre muligheter:

– lage organisasjonskart
– textart, der du kan lage forskjellige varianter/former av teksten
– textbokser, forskjellige former, pil etc.
– forskjellige form av diagrammer stolpe-, kakediagrammer etc.

Bruk av datautstyr og presentasjonsprogram gir mulighet til å lage spennende presentasjoner. Bruk mulighetene med fornuft og husk at det viktigste er å få frem budskapet.

Good luck!

Helsesjef Satya Pal Sharma
Åsane bydelsadministrasjon
Åsane senter 38
5095 Ulset

Litteratur

1. Nylenna M. Klar tale – tydelig tekst. Oslo: Universitetsforlaget, 1992.
2. Bland JD. Bruk og misbruk av visuelle hjelpemidler – presentasjonsteknikk..Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112:3824-6.

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 27.12.96
John.Leer@isf.uib.no