Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

Utposten avslutter med dette nummer sin 25. årgang. Dette jubiléet har vært markert på ulike vis gjennom året, bl.a. gjennom jubiléumsseminaret under Primærmedisinsk Uke og jubiléumsnummeret, 6/1996.

Hvilke ønsker har vi for Utposten i årene videre? Hvilke ønsker har du som leser for Utposten videre? Utpostens styrke må ligge i den kontakt den har med sine lesere og den virkelighet de lever i. Dermed må det ligge en stadig kime til årvåkenhet og fornyelse i bladets profil. Du som leser Utposten mer eller mindre regelmessig:

– sørg for at bladet gjøres kjent også for nye og yngre kolleger

– bruk våre spalter aktivt

– gi redaksjonen tilbakemelding på bladet.

Hvis et slikt ønske for Utposten også gjelder på dens videre ferd, da vil også de neste 25 årgangene bære med seg håp og utfordringer.

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 27.12.96
John.Leer@isf.uib.no