Utposten Nr 7/8 1996

Previous Page See Page Next Page

NSAM-seminaret i Tromsø 10.-12.april 1997

Tema: Å styre eller bli styrt

– informasjonsteknologi på allmennpraktikerkontoret.

Utvikling av premisser for fremtidens datajournal.

Sted: Folkehelseutdanningens lokaler, Institutt for samfunnsmedisin, MH-bygget.

Hotell: Rica Ishavshotel

Antall: Inntil 30 deltakere.

Målgruppe: Allmennmedisinere/samfunnsmedisinere. Kurset søkes

godkjent som klinisk emnekurs i spesialitetene allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Kurstimer: 18

Kursavgift: 900,-.

Påmeldingsfrist: 1.mars 1997.

Påmelding til: NSAMs sekretariat,

Postboks 1130, 0318 Blindern.

Kurskomité: NSAM v/Anders Bærheim, Anette Fosse og Toralf Hasvold.

Torsdag 10.april: Verksted om datajournalen

10.00 Velkommen v/kursledelsen.

10.15 Kort datajournal-historikk

v/Toralf Hasvold, Inst.for samf.med.fag, Tromsø.

10.30 Innledning til gruppearbeid I v/Fredrik Langballe, Raufoss.

11.00 Kaffe/te

11.15 Gruppearbeid I: egen og andres datajournal – styrker og svakheter ved eksisterende systemer.

12.30 Plenum

13.00 Lunsj

14.00 Innledning til gruppearbeid II

14.30 Gruppearbeid II: idédugnad om datajournalen basert på egne erfaringer.

16.00 Kaffe/te

16.15 Plenum

17.00 Slutt for dagen

Fredag 11.april: IT-verdenens muligheter

på allmennpraktikerkontoret

09.00 Telemedisin v/Steinar Pedersen, Telemed.avd., RiTø

11.00 Kaffe/te

11.15 Internett/WWW/Eyr – video v/Hogne Sandvik, Inst.samf.med., Bergen

12.00 Pause

12.15 Litteratursøk på CD-rom og andre kilder v/Hans Kermit, bibliotekar, Universitetsbiblioteket, Tromsø

13.00 Hands-on/lunsj/hands-on

15.00 Forberedelse til gruppearbeid III:

– overgripende systemer v/Irene Hetlevik, Ranheim Legesenter

– kvalitetsindikatorer/SATS og prosedyresystemer v/Tor Carlsen, Skien

– samhandling 1./2.linjetjenesten v/Terje Johannessen, Senter for samhandling, Trondheim

– brukerrepresentantene har ordet: Ola Lilleholt, Finn Skogstad og Fredrik Langballe

17.00 Slutt for dagen – vi møtes senere på kvelden.

Lørdag 12.april: Fremtidsvyer

09.00 Innledning til gruppearbeid III, oppsummering fra dag 1 og 2 v/kursledelsen.

09.15 Gruppearbeid III: Fremtidens datajournal – store linjer og konkrete krav.

11.00 Kaffe/te

11.15 Plenum og paneldebatt med bl.a. Felles EDB-utvalg for primærhelsetjenesten, brukergrupperepresentantene m.fl.

12.30 Avslutning/lunsj.

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 27.12.96
John.Leer@isf.uib.no