Utposten Nr 1 1997

Previous Page See Page Next Page

Tema: Videre/etterutdanning

«MILJØRETTET HELSEVERN»

Hva er det?

«Miljørettet helsevern» er et studium i forebyggende helsearbeid. Undervisningen foregår i lokaler på Lillestrøm i regi av Høgskolestiftelsen på Kjeller / Høgskolen i Akershus. Studiet er på et halvt år (heltid) med to studiesamlinger, hver på to uker. Det gjør at det er mulig å være i arbeid ved siden av. Det er også mulig å ta studiet som deltid over ett år.

Vi er 20 studenter, fra Molde i nord til Arendal i sør, som tar dette 10-vekttalls studiet høsten 1996. De fleste av oss er sykepleiere med forskjellig bakgrunn.

Studiet er også egnet for andre med høgskole- eller universitetsutdannelse. En av intensjonene med studiet er nemlig å fokusere på viktigheten av tverrfaglig samarbeid.

Gjennom studiet har vi fått et bredt faglig grunnlag for å kunne forstå de viktigste miljørelaterte helseproblemene. Vi har fått «oppskrifter» for å kunne bidra til helhetlige løsninger, f.eks. innen HMS-arbeid.

Samlingene har bestått av forelesninger innen de forskjellige områder, med flinke forelesere fra de ulike fagmiljøene. Disse har klart å gjøre selv «tørt stoff» til interessante, engasjerende temaer. Hvert nytt tema ble bearbeidet gjennom gruppeoppgaver. I tillegg til avsluttende eksamen der vi får bruke bøker og notater ,må det leveres inn en prosjektoppgave med selvvalg tema.

Det skulle være nok av oppgaver å gå løs på etter dette studiet: enten på den arbeidsplassen du er, i bedriftshelsetjenesten, forebyggende helsearbeid i kommunen, eller HMS-arbeid, kanskje en konsulentstilling?

Eller - det kan kanskje på sikt gi deg muligheten til å studere videre til Master-grad i forebyggende helsearbeid. Høgskolestiftelsen arbeider med planene om utvidelse av studiet.

Hva koster så dette? Dette avhenger selvfølgelig om du bor i nærheten av Oslo / Lillestøm eller om du kommer langveis fra. Høgskolestiftelsen kan gi deg tips angående rimelige hybler. Studieutgiftene + bøker for høsten -96 kom på ca. 4500.-. Du har mulighet til å søke studielån / stipend fra Statens lånekasse.

Hilsen kull 3, Miljørettet helsevern, Høgskolestiftelsen på Kjeller.

 

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 05.03.97
John.Leer@isf.uib.no