Utposten Nr 1 1997

Previous Page See Page Next Page

Ledige stipendier

Allmennpraktikerstipend 2. halvår 1997

Med midler fra Den norske lægeforenings fond til videre- og etterutdannelse av leger, utlyser Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag i Trondheim og Bergen og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø 18 stipendmåneder for 2. halvår 1997. Det kan søkes om stipend for 1 til 6 måneder for allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og/eller medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. De oppgaver en ønsker å søke stipend for å gjennomføre, må ha en klar tilknytning til problemer innen primærhelesetjenesten. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Stipendiatene forventes å være tilknyttet ett av de nevnte instituttene i deler av stipendperioden. Hvis kvoten ikke fylles av søkere som arbeider i primærhelsetjenesten, kan også andre leger eller annet helsepersonell med interesse eller tilknytning til primærhelsetjenesten komme i betrakning.

Vi minner om at forskning i allmennmedisin kan telle i etterutdanningen, jfr. spesialistreglene.

Allmennmedisinsk forskningsutvalg foretar tildelingen av stipendmidler etter innstilling fra de respektive institutter. Det er utarbeidet et søknadsskjema og veiledning for aktuelle søkere som kan fåes ved henvendelse til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, NSAM, Seksjon for allmennmedisin, Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo, tlf. 22 85 06 55, fax 22 85 06 50, eller de allmenn-/samfunnsmedisinske instituttene. Søknader med kortfattede prosjektbeskrivelser sendes samme adresse innen 15. mars 1997. Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.

Tildelte allmennpraktikerstipend for 1. halvår 1997

For 1. halvår 1997 var det 15 søkere som søkte om 54 stipendmåneder og utvalget hadde 20 stipendmåneder til disposisjon.

På møte i Allmennmedisinsk forskningsutvalg 13. november -96 ble følgende søkere tildelt allmennpraktikerstipend for 1. halvår 1997:

Tromsø

Anne Helene Hansen, Tromsdalen, fikk 1 måned til prosjektet «Feil og nesten-feil i allmennlegetjenesten».

Trondheim

Sigurd Førre, Vikersund, fikk 2 måneder til prosjektet «Er prosedyreperm et nyttig redskap?»

Malin Eberhard-Gran, Oslo, fikk 2 måneder til prosjektet «Forekomst av postpartumdepression i Nes kommune».

Bergen

Torgeir Gilje Lid, Stavanger, fikk 1 måned til prosjektet «Legeroller – en fotodokumentar av ulike legevirkeligheter, med hovedvekt på allmennmedisin».

Sabine Ruths, Os, fikk 3 måneder til prosjektet «Legemiddelbruk hos sykehjemsbeboere».

SATS v/Guri Rørtveit, Bergen, fikk 3 måneder til prosjektet «Evaluering av SATS – allmennpraktikernes erfaringer».

Oslo

Øystein Hetlevik, Odda, fikk 3 måneder til prosjektet «Astma og luftveisallergi blant skolebarn i Odda».

Ole Rikard Haavet, Fetsund, fikk 1 måned til prosjektet «Sykelighet hos barn med alvorlige livshendelser».

Johan Torper, Oslo, fikk 1 måned til prosjektet «Livskvalitet før og etter intervensjon for å kvalitetssikre forskrivning av B-preparater i allmennpraksis».

Eli Berg, Roverud, fikk 3 måneder til prosjektet «Psykolog og lege på legens kontor. En studie av video-opptak fra coterapi».

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 05.03.97
John.Leer@isf.uib.no