Utposten Nr 1 1997

Previous Page See Page Next Page

Fagpersonale og hovedfagsstudenter ved universiteter og høyskoler og andre inviteres til en nasjonal flerfaglig forskningskonferanse om Kropp, relasjon, kultur

Bergen 24. – 26. juni 1997

Hensikten med konferansen er å synliggjøre og diskutere forskning som skjer i regi av de nye hovedfag i helsefag og beslektede fagområder og miljøer i Norge. Vi ønsker en presentasjon av både ferdige prosjekter, prosjekter som er under arbeid og prosjekter under planlegging.

Konferansen vil blant annet dekke emner som

1) relasjoner i klinisk arbeid; 2) kropp og sansning;

3) pasient/klientopplevelser; 4) maktrelasjoner;

5) helsefagenes moralske dimensjon; 6) livskvalitet; 7) praksiskunnskapens vesen; 8) Praksisnœr forskning; og 9) Akademisering av praksisfagene.

Konferansen blir lagt opp med flere typer aktiviteter: plenumsforedrag, parallelle «paper» sesjoner, parallelle poster sesjoner, rundebordsdiskusjoner og seminarer.

Konferansen blir arrangert av Prosjekt helsefag hovedfag (Det psykologiske fakultet, Det medisinske fakultet, og Senter for etter- og videreutdanning), Universitetet i Bergen. Programkomiteen består av Herdis Alvsvåg (Universitetet i Bergen), Norman Anderssen (Universitetet i Bergen), Eva Gjengedal (Universitetet i Bergen), Torunn Hamran (Universitetet i Tromsø), Kristin Heggen (Universitetet i Oslo), og Mary Kalfoss (Universitetet i Bergen, Norges forskningsråd).

Påmeldingsfristen er 15.april 1997. De av deltakerne som ønsker å delta med en presentasjon, må sende inn et sammendrag/abstract. Frist for innsendelse av sammendrag er 1.mars 1997.

Program (med forbehold om endringer)

Tirsdag 24. juni 1997:

11.00-12.15 Registrering

12.15.12.30 Åpning av konferansen

12.30-13.15 Åpningsforedrag ved professor Jocalyn Lawler: «Problems with bodily intimacy in caring»

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15 Plenumsforedrag ved 1.amanuensis Gro Th. Lie: «Metaforer i vitenskap og helsearbeid; forteller de oss noe om makt, moral og forståelsesformer?»

14.15-14.45 Pause

14.45-17.00 Parallelle «paper» sesjoner

–––––––

20.00– Konferansemiddag

Onsdag 25. juni 1997:

9.15-10.00 Plenumsforedrag ved dosent Jan Bengtsson: «Den levda kroppen hos Merleau-Ponty»

10.00-10.15 Pause

10.15-12.30 Parallelle «paper» sesjoner

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Rundebordsdiskusjoner og seminarer

14.30-15.00 Pause

15.00-15.45 Plenumsforedrag ved professor Per Måseide: «Natur og kultur. Spenningsfeltet mellom ei objektivistisk og ei relativistisk forståing av kropp, sjukdom og helse»

15.45-16.15 Pause

16.15-17.00 Poster sesjon: tid til å betrakte alle posterne

17.00-18.00 Parallelle poster presentasjoner (gruppevis gjennomgang av posterne med kommentering ved inviterte forskere)

Torsdag 26. juni 1997:

9.15-10.00 Plenumsforedrag: professor Kari Martinsen: «Helsefag i det levendes tjeneste. Om kropp, kunnskap og samfunn»

10.00-10.15 Pause

10.15-12.30 Parallelle «paper» sesjoner

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Oppsummerende paneldiskusjon

14.30-15.00 Konferansen avsluttes

Konferanseavgift er kr. 1200,-.

Ring konsulent Kari Sørstrømmen for alle opplysninger om påmeldingsskjema osv.:

Konsulent Kari Sørstrømmen, Universitetet i Bergen, Senter for etter- og videreutdanning, 5020 Bergen Telefon: 55 58 33 07 (55 58 20 40*),

telefax: 55 58 96 46, elektronisk postadresse: kari.sorstrommen@sevu.uib.no

Previous Page See Page Next Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 05.03.97
John.Leer@isf.uib.no