Utposten Nr 1 1997

Previous Page See Page

Bestilling av abonnement: RMR, Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim. Telefon: 63 97 32 22. Fax: 63 97 16 25.

UTPOSTENS annonsører

UTPOSTEN er et spennende tidsskrift for primærhelsetjenesten, og vi har et opplag på 2.200.

Tidsskrift nr. Materiellfrist: Utsendelse 1997

Nr. 2 17. februar 21. mars

Nr. 3 7. april 12. mai

Nr. 4 12. mai 17. juni

Nr. 5 25. august 26. september

Nr. 6 15. september 17. oktober

Nr. 7 13. oktober 14. november

Nr. 8 3. november 5. desember

BESTILLING: RMR, Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim. Telefon: 63 97 32 22. Fax: 63 97 16 25.

 

MATERIELL:

Avtrykk, reprokopi eller negativ film med speilvendt hinneside.

Netto format: A4

Raster: 54 linjer

Trykkeri: Nikolai Olsens Trykkeri a.s, Kolbotn.

PRISER:

Størrelse Svart/hvitt Svart + én farge Svart + to farger 4-farger

1/1 side 5.900,– 7.000,– 8.300,– 9.600,–

1/2 side 3.500,– 4.200,– 4.900,– 6.500,–

1/4 side 2.200,– 4.000,– 4.500,– 5.500,–

siste omslagsside 13.500,–

Løse bilag koster kr. 8.500,–. Klebet bilag vil koste kr. 8.500,–, pluss kr. 0,90 pr. eksemplar.Ved bestilling av annonser i hvert nummer, blir den siste annonsen gratis! Prisene er eks. mva.

Previous Page See Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
sist oppdatert 05.03.97
John.Leer@isf.uib.no