Utposten Nr 3 1997

Previous PageSee PageNext Page

Hva skjer med legenes frie forskrivningsrett og legemiddelomsetningen etter Grund-utvalget og Strøm-utvalget?

Radisson SAS Park Hotel, Fornebu 3. og 4. juni 1997

Tirsdag 3. juni 1997

09.30 – 10.00 Registrering/kaffe

10.00 – 10.15 Åpning av konferansen

10.15 – 10.45 Piller, prioritering og politikk

Hva slags refusjonsordning trenger pasienter og samfunn? (NOU 1997:7) Jan Grund, professor BI, leder av Grund-utvalget

10.45 – 11.00 Diskusjon

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.15 Rammevilkår for omsetning av legemidler Lønnsomme legemidler (NOU 1997:6)

Steinar Strøm, professor, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo, leder av Strøm-utvalget og Grethe Eide, apoteker, medlem av Strøm-utvalget

12.15 – 12.45 Diskusjon

12.45 – 13.45 Lunsj

13.45 – 14.15 Dagens legemiddelomsetning og utgifter for Rikstrygdeverket.

Hvordan vil forslagene i NOU 6 og 7 påvirke Rikstrygdeverkets funksjon og utgifter? Stig Grydeland, avd. direktør, Stønadavd. III, Rikstrygdeverket

14.15 – 14.30 Diskusjon

14.30 – 14.45 Kaffepause

14.45 – 15.15 Legen som reseptskriver: Agent for pasienten, samfunnet eller…? Ivar Sønbø Kristiansen, forsker dr. med., Statens Institutt for Folkehelse.

15.15 – 15.30 Diskusjon

15.30 – 16.00 Pasienten og legens frihet på samfunnets bekostning. Per Olav Roksvaag, direktør, Statens legemiddelkontroll

16.00 – 16.15 Diskusjon

16.15 – 17.00 Finansiering og styring av legemiddelomsetningen som ledd i realiseringen av helsepolitiske mål. Innlegg ved medlemmer av Stortingets Sosialkomité: Annelise Høegh (H) og Asmund Kristoffersen (A)

17.00 – 17.30 Diskusjon/avslutning

19.00 MIDDAG

Onsdag 4. juni 1997

Konsekvenser av innstillingene

Forberedte innlegg av:

09.00 – 09.20 Per Flatberg, president, Apotekerforeningen

09.20 – 09.30 Diskusjon

09.30 – 09.50 Hans Petter Aarseth, president, Den norske lægeforening

09.50 – 10.00 Diskusjon

10.00 – 10.30 Kaffepause

10.30 – 10.50 Thor Krey-Jacobsen, direktør, Legemiddelindustriforeningen

10.50 – 11.00 Diskusjon

11.00 – 11.20 Arne Heimdal, generalsekretær, Norges astma- og allergiforbund

11.20 – 11.30 Diskusjon

11.30 – 12.00 Forbrukerrådet. Per Anders Stalheim, direktør, Forbrukerrådet

12.00 – 12.10 Diskusjon

12.10 – 13.15 Lunsj

13.15 – 15.30 Paneldebatt med innledere. Leder av penelet: Eystein Arntzen, styreformann Nosyko AS

15.30 Avslutning

Deltakeravgift:

Kr. 2700,– som inkluderer konferanseavgift, lunsj og kaffe begge dager samt kursmateriell.

Full pensjon:

Kr. 3650,– dekker i tillegg til deltakeravgiften, overnatting og middag.

Påmelding:Snarest

Opplysninger:

Nærmere opplysninger fåes ved henvendelse til: NOSYKO AS v/Berit Aannerød, Telefon 22 33 15 70 Telefax 22 33 15 75

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 9 mai 1997

John Leer