Utposten Nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

Her hvor leger aldri dør

Mel.: Der hvor rosor aldri dør

Til et sted kor lega reise, kor dæm snarest ræis ifra.

Næsten hundre siste året, norsk rekord – hær e'ke bra

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Tenk kor frøkt'li dæm må slite, gratis hus og telefon.

Men det e' nok altfor lite, for en utdanna person.

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Åsså alle de vikaran, hundrevis var her i fjor.

Hundre tusen blanke krona, for no'n daga her i nord.

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Folket hær e' full av nærva, har en lavere moral.

Drikk og slåss, alt e' fordærva, lægan skrive ut Vival.

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Om du kjæm dæ inn til doktor'n blir du sikkert sykemeldt,

men beskjed om ka du feile, det er mindre aktuelt.

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Å kor længe ska vi plages, skifte læga i ett kjør.

Nordover det må dæm jages, hit kor læga aldri dør.

Refr.: Her vil ingen læga være, ingen læga i fra sør.

Folket her dæm e' så sære, hær kor læga aldri dør

Fra revy i Honningsvåg

Previous PageSee PageNext Page

 

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer