Utposten nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

Ledige plasser på Kommunelegekurset 1997, også for andre enn leger!

Årets spesialistkurs i samfunnsmedisin, Kommunelegekurset, har noen ledige plasser i høst. Kurset går på Folkehelsa i Oslo fra mandag 25. august – fredag 28. november 1997 (14 uker). Kommunelegekurset dekker kravene til teoridelen av spesialistutdanningen i samfunnsmedisin, og teller også som spesifiserte kurs i spesialistutdanningen i allmennmedisin med i alt 175 timer innen videreutdanningen eller 180 timer innen etterutdanningen.

Kurset er også åpent for andre enn leger og teller nå som tre måneders utdanning ved Nordiska Hälsovårdhögskolan i Gøteborg, hvor man kan gå videre til en mastergrad i folkehelsevitenskap.

Det tas opp inntil 25 deltakere, som alle må ha full permisjon fra arbeidsgiver. Inkludert et skriftlig arbeid regnes kurset som ett semesters studium.

Den norske lægeforening (Dnlf) delfinansierer kurset med fondsmidler og har fastsatt kursavgiften til kr. 10.000. Fondet gir også litteraturstipend på inntil kr. 2.500 og borteboerstipend på kr. 20.000 til medlemmer av Dnlf. Kurssekretæren kan gi råd om bolig.

Informasjon om kurset og eget søknadsskjema er sendt til alle kommuner og fylkesleger. Nærmere opplysninger om kurset gis av kurslederen, overlege Jon Hilmar Iversen, tlf. 22 04 24 05, eller kurssekretæren Anne Karine Berg, tlf. 22 04 24 08, faks 2204 2595.

Søknaden sendes direkte til Seksjon for anvendt folkehelsevitenskap, Folkehelsa, Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer