Utposten nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

APLF-kurs

«Primærlegen og medarbeideren»

4. – 6. september 1997, Soria Moria, Oslo

Kurset setter spesielt søkelyset på organisering og samarbeid mellom lege og medarbeider i allmennpraksis. Kurset vil veksle i form mellom foredrag, gruppearbeid, diskusjon og miniseminarer. Pausene er også viktige!

Kursavgift: kr. 1700,– Dekkes ikke av Fond II

Hotellpriser:

Fullpensjon dobbeltrom kr. 650,– pr. person

Fullpensjon enkeltrom kr. 880,–

Med frokost dobbeltrom kr. 450,– pr. person

Med frokost enkeltrom kr. 650,–

Legens reise og oppholdsutgifter kan søkes dekket av Fond II.

Pris på festmiddag: kr. 300,–

Påmeldingsfrist: 30. juni 1997

Tellende kurstimer: 19 timer til spesialiteten i allmennmedisin

Med vennlig hilsen kurskomitéen

Tove Rutle Kari Beckmann Helge Worren

medarbeider primærlege primærlege

Bindende påmelding til:

APLF-kurs «Primærlegen og Medarbeideren» 1997 (4.–6. september)

Har du spørsmål i forbindelse med kurset, ta kontakt med Tove Rutle (RMR), tlf. 63 97 32 22 eller fax 63 97 16 25.

Påmelding innen 30. juni 1997 til:

RMR – kursarrangør, Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim

PROGRAM

Torsdag 4. september

09.00 – 10.00 Ankomst/Registrering/Kaffe – Te

10.00 – 10.30 Velkomst/Åpning Møt presis!

10.30 – 11.15 Hva bør vi, hva gjør vi? Vår etikk og vårt ansvar i forhold til pasientene, praksisen og hverandre. Kommunelege John Nessa

11.15 – 12.00 Gruppearbeid

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 13.45 Primærlegen og medarbeideren – fungerer enheten? Myter og sannheter om samarbeid. Allmennpraktiker Sten Erik Hessling

13.45 – 14.00 Pause

14.00 – 15.15 Gruppearbeid i praktisk samarbeid

15.15 – 16.00 Er vi rettsløse? Våre rettigheter i forhold til pasienter, myndigheter og media. Fylkeslege Geir Sverre Braut og jurist Martin Hermansen

16.00 – 16.45 Den vanskelige pasient – en fiks idé? Allmennpraktiker Svein Slagsvold

Sang- og viseaften

Fredag 5. september

09.00 – 09.15 God morgen!

09.15 – 10.00 Astma og barn – hva er problemet? (del I) Professor dr. med. Kjell Aas

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 Astma og barn – mange problemer, mange løsninger? (del II) Kjell Aas

11.00 – 11.45 «Følger du ikke med eller…?» Hva gjør du for å holde deg faglig oppdatert? Allmennpraktiker Anne Mathilde Hanstad og medarbeider Anne Siri Ødegård

11.45 – 12.15 Gruppearbeid

12.15 – 13-45 LUNSJ + muligheter for liten tur i Marka, joggetur eller svømming

13.45 – 14.00 Samling i plenum – introduksjon til miniseminarer

14.00 – 15.30 Miniseminarer (gruppen deles i 2)

I) …og så kom Ola TRYGDason…

Praktiske trygdespørsmål – allmennpraktiker og trygdelege Bernt Daltveit

II) Legekontoret – rot og tilfeldigheter?

Konkrete spørsmål og råd om hvordan vi ordner vår hverdag. Allmennpraktiker Kari Beckmann og medarbeider

Pause underveis

15.30 – 16.15 Vi vil så gjerne, men får det ikke til… Hva skal til for å få til endringer i praksis? Psykolog Terje Pettersen

16.15 – 17.00 CRP og streptest – hvor nyttig er det? Allmennpraktiker og stipendiat Morten Lindbæk

Festaften med festmiddag

Lørdag 6. september

09.00 – 09.15 God morgen!

09.15 – 10.00 «Det kan vi ikke prioritere…» Gjør vi de rette tingene på rett måte? Hva mener myndighetene og hva mener vi? Allmennpraktiker Helge Worren

10.00 – 10.45 Alternativ medisin – også god medisin? Allmennpraktiker Stig Bruset

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30 «Hvordan har vi det i dag?» Om medarbeiderundersøkelsen. Medarbeider Tove Rutle og medarbeider Kari Svarttjernet

11.30 – 12.15 Stygt eller pent – forandrer det oss? Tegner og reklamemann Hans Christian Rød

12.15 – 12.30 Avslutning og kursbevis

Lunsj og avreise

Navn:

Sett kryss: ……… Primærlege ……… Medarbeider

Adresse:

Arbeidsstedsadresse:

Tlf. (arbeid):

Tlf. (privat):

Evt. faxnr.:

Ledsagende medarbeider/primærlege:

Jeg ønsker hotellrom på Soria Moria (sett kryss): o Ja o Nei

Hvis ja: Ankomstdato: …………… Avreisedato: ……………

Fullpensjon: o Ja o Nei

Dobbeltrom: o Ja o Nei

(Hvis ja, angi hvem du skal dele rom med

Jeg ønsker å delta på festmiddagen 5. september: o Ja o Nei

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer