Utposten nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

Samfunnsmedisinsk uke 1997

Trondheim/Røros 31.08.-05.09.97:

«CALL FOR PAPERS» – ROP ETTER PAPIR

- eller enklere: arrangementskomiteen etterlyser korte presentasjoner fra kolleger som har skrevet, utredet, forsket eller på annen måte gjort noe som kan synliggjøre fagutvikling og forskning innen anvendt samfunnsmedisin. Hvis du lurer på hva det er, så tenk spesialiteten samfunnsmedisin og det den rommer, og spesielt viktig for årets samfunnsmedisinske uke: også sosialmedisinen og trygdemedisinen skal få en bred plass under denne samlingen. Det er satt av tid til seks «frie foredrag», men også mulighet til å utvide rammene med posterpresentasjoner.

Altså: Samfunnsmedisinsk forskningskongress, onsdag 3. september, med professor Roar Johnsen som møteleder

Sesjonen åpner med en presentasjon av det initiativet Den norske lægeforening har tatt ved å bevilge betydelige midler til å bygge opp akademiske miljøer for anvendt samfunnsmedisin. Den fortsetter med noen spissformulerte synspunkter på hva forskning innen anvendt samfunnsmedisin er – og kan bli.

Deretter er det åpent for korte innlegg fra kolleger som ønsker å bidra med presentasjoner av egne prosjekter, fortrinnsvis med emner som kan illustrere noen aspekter av forskning og/eller fagutvikling innen anvendt samfunnsmedisin. Hvert innlegg er begrenset til 15 minutter, inklusive spørsmål. Interesserte kan sende et sammendrag av sitt prosjekt på én A-4-side til arrangementskomiteen, ved professor Steinar Westin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Medisinsk Teknisk Senter, 7005 Trondheim, – innen 15. juni, står det i programmet, men vi skal ikke være formelle med fristen. «Før sommeren», det holder.

Påmelding for øvrig til Samfunnsmedisinsk uke, XLNT tel: 67 54 60 80.

Program

09.45-09.50: Akademisering av samfunnsmedisinen – status presens Professor Steinar Westin, NTNU

09.50-10.20: Mot en kunnskapsbasert samfunnsmedisin Avdelingsoverlege Arild Bjørndal, Folkehelsa og UiO

10.20-10.30: OLLs synspunkter og forventninger Leder i OLL, bydelsoverlege Ivar Halvorsen

10.30-10.45: Diskusjon

10.45-11.00: Pause

11.00-11.15: Fritt foredrag

11.15-11.30: Fritt foredrag

11.30-11.45: Fritt foredrag

11.45-12.00: Pause

12.00-12.15: Fritt foredrag

12.15-12.30: Fritt foredrag

12.30-12.50: Fritt foredrag

13.00-14.00: Plenumsforedrag ved Harald Siem, Senior advicer WHO, Genève

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer