Utposten nr 4 1997

Previous PageSee PageNext Page

FEILSLUTNINGEN FRA ER TIL BØR

Svar til Carl Ditlef Jacobsen

Jeg skrev i min artikkel «Helse og sykdom», nr. 6/7 i 1996 bl.a om den feilslutningen som ofte gjøres fra er til bør. Jeg brukte et eksempel jeg mener er godt og det er Carl Ditlef Jacobsen på Sentralsykehuset i Akershus. Han er er dedikert antirøyker og har brukt stor energi på sin arbeidsplass, men også i samfunnet forøvrig, på å begrense røykernes mulighet til å røyke hvor de vil.

Han og jeg er helt på linje når det gjelder vurderingen av røykernes selvtekt, og også all den kunnskap vi besitter vedr. skade av røyking og passiv røyking.

Grunnen til at jeg brukte ham som et eksempel, er den feilslutning han gjør når han går fra er til bør. Hans kunnskap om hvor skadelig røyking er, skal gi ham en moralsk rett til å bestemme at det er moralsk galt å røyke. Carl Ditlef Jacobsen har korsfarerens ivrige og tildels blinde pågangsmot, der den gode sak er viktigst. Det er her jeg mener han gjør feil i sin argumentasjon. Jeg vil ikke gjennomføre argumentasjonen for dette på nytt, men henviser til artikkelen; s. 293.

Jeg har en sterk følelse av at Carl Ditlef Jacobsen ikke har lest mim artikkel grundig nok. Han skriver bl.a.: «LarsTjensvoll må gjerne hevde at røyking ikke er den opprinnelige årsak til lungekreft. Men han burde sette seg inn i karsinogenesen ved lungekreft og de mange karsinogene stoffer i tobakksrøyken». Dette har jeg ikke skrevet, snarere tvert i mot.

På s. 295 skriver jeg: Røykingens skadevirkning på kroppen er udiskutabel,…». På s. 296 står det:» Men vi vet også at ikke alle som røyker får kreft, samtidig som mange ikke-røykere også får kreft. Røyking er altså ikke selve årsaken.

Her skriver jeg om kreft, ikke lungekreft alene. Det jeg diskuterer er sykdomsbegrepet generelt. Fra det siste sitatet synes jeg det er ganske drøyt av Carl Ditlef Jacobsen å insinuere at jeg ikke kjenner til etiologien og patogenesen til lungekreft.

Jeg har full respekt for at Carl Ditlef Jacobsen ikke ønsker å diskutere medisinsk filosofiske problemstillinger. Da bør han la det være. I stedet karakteriserer han min argumentasjon som «tøv», «desinformasjon», «tåkeleggende filosofi», … «før de erstatter sunn fornuft med filosofisk vrøvl».

Denne type «argumentasjon» har jeg liten respekt for. Den vitner om manglende kunnskap om medisinsk filosofi og manglende evne til toleranse for andres meninger.

Jeg håper at forskeren og klinikeren Carl Ditlef Jacobsen ennå har bevart sin nysgjerrighet og vitebegjærlighet. At jeg ikke kan fremstå som noen autoritet for ham, aksepterer jeg gjerne. Derfor anbefaler jeg ham å lese boken til Henrik R. Wulff, og andre: «Medicinsk filosofi». Henrik Wulff er gastroenterolog ved Amts sykehust i Herlev i Danmark. Han har skrevet boken «Rasjonell klinikk» og har i mange år arrangert kurs i forskningsmetodologi.

Lars Tjensvoll

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 25. juni 1997

John Leer