Previous PageSee PageNext Page

Utposten Nr 5 1997

kvinneuv.gif (1525 bytes)

Utlysning av stipend og skattefri gave til kvinneforskning!

Kvinneuniversitetets forskningsfond deler for tredje gang ut et forskningsstipend på kr. 50.000,– .

Stipendtema for 1998 er «Kvinner og utdanning», f.eks.:

– Hvordan går det med de kvinnene som har fått utdannelse på Kvinneuniversitetet?
– Videreutdanningsreformene i arbeidslivet
– Hvilken betydning har utdanning for kvinners deltaging i norsk samfunnsliv?

Søknaden sendes forskningsfondet innen 1. november i år.

Gaver til fondet. Det er stort behov for midler til kvinneforskning. Vi gjør oppmerksom på at gaver på kr. 200,- og mer, gitt før 31. desember 1997 gir giver rett til fradrag på selvangivelsen. Skattedirektoratet krever at giver oppgir personnummer. Husk derfor å skrive dette på postgiroen! Alle beløp mottas med stor takk. Utdelingen av stipendiet foregår på Kvinneuniversitetet, Løten lørdag 7. mars 1998.

Kvinneuniversitetets forskningsfond Tlf: 62 59 16 00. Postboks 130, 2340 Løten Postgirokonto: 0813.3850385.

Previous PageSee PageNext Page