Previous PageSee PageNext Page Utposten Nr 5 1997

Norsk selskap for allmennmedisinsk forfatterstipend for 1997

NSAMs Forfatterstipend er opprettet for å støtte forfattere av allmennmedisinsk litteratur. Forfattere av bøker eller hefter med et antatt begrenset lesermarked og dermed små muligheter for økonomisk gevinst, vil bli prioritert. Årets stipend er fastsatt til kr. 20.000 og mottaker vil bli bekjentgjort på Selskapets årsmøte i oktober. Søknaden med søkernes CV, vedlegges beskrivelse av påbegynt eller påtenkt prosjekt. Søknaden skal stiles til Norsk Selskap for Allmennmedisin og sendes til Publiseringsutvalget v/Unni Gunvaldson Abusdal Njålvn. 11, 1320 Stabekk. Søknadsfrist er 6. oktober.

 

 

 

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 5. oktober 1997

John Leer