Previous PageSee PageNext Page Utposten Nr 6 1997

UTPOSTENS EDB-SPALTE
Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg. E-mail: john.leer@isf.uib.no Tlf.: 5614 0661 Fax.:5615 0037
med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

Winmed

I et tidligere nummer av EDB-spalten ble det etterlyst erfaringer med nykommeren Winmed. I forbindelse med sammenslåing av to legekontorer ble det aktuelt å velge datasystem på nytt. To av legene hadde brukt Profdoc i tre år, en hadde brukt Infodoc i fem år. Etter å ha fått demonstrert Infodoc, Winmed og Profdoc Vision, falt valget på Winmed. Grunnen til dette var at dette programmet inneholder det beste fra begge de "gamle" systemene vi var vant til. Systemet virket tiltalende og hadde mye av oversiktligheten i Profdocs tabeller, men også noe av den samme fleksibilitet som Infodoc når det gjelder å tilpasse systemet til egen måte å jobbe på.

Winmed er utviklet i databaseprogrammet Microsoft FoxPro og er et rent Windows-program. Dette innebærer at man er avhengig av en maskinpark som kan takle dette. Vi trengte nye maskiner og med Pentium 133-maskiner med 16-32 MB internminne fungerer systemet meget raskt. Winmed kan brukes både med tastatur og mus, og vi satser på å bruke mest mulig tastatur, da dette går fortere og er mindre slitsomt både for øyne og skuldre. Noen funksjoner er imidlertid vanskelige å utføre uten å bruke mus, og jevnlig veksling mellom bruk av mus og tastatur blir litt mer kronglete enn de "gamle" programmene vi var vant til. Programmet er også slik bygget opp at det blir mer tasting enn det vi var vant til i DOS-programmene Profdoc og Infodoc. Noen steder kan imidlertid dette kompenseres med tilpassing av makroer/ hurtigtaster.

Windowsplattformen gjør at samarbeidet med andre programmer fungerer greit. Innscanning av epikriser går enkelt, likeså overføring av henvisninger til en egen tekstbehandler hvis man ønsker det, men det er ikke nødvendig for daglig bruk! Windows klippe- og limefunksjon gjør at henvisninger blir greie å skrive, men her er det ingen forandring for en Infodoc-bruker. Utskrifter i windows tar også noen sekunder lenger enn med DOS-programmene, men dette får ingen praktisk betydning i det daglige.

Winmed framstår som et meget gjennomarbeidet program for allmennmedisin. Etter to måneders bruk har vi blitt meget fortrolige med programmet og opplever det som et godt verktøy i hverdagen. Av de "nye" funksjonene vi har opplevd som nyttige er bla:

 

Enkel retting/sammenslåing av journaler med feil fødselsdata.

• Journalene kan merkes med meldinger som kommer opp i skjermbildet før du går inn i selve journalen. Her kan det tydelig markeres smittefare, kommentarer til medisinforskrivning, misbruksproblematikk osv.

• Ikke lenger behov for kalender ved utskriving av sykmeldinger. Den kommer opp på skjermen når du i et datofelt skriver "k".

• Enkelt å justere utskrifter som kommer feil på arket ved i en egen skjemadesigner å peke med musen på det som er feilplassert, og så dra det til riktig posisjon. Mye enklere enn å definere linjer og posisjoner slik man må i Infodoc. I Profdoc er denne funksjonen ikke mulig.

• MADRS og SATS for diabetes, migrene og sår hals innarbeidet i programmet.

 

Av andre "goder" nevner vi mulighetene til enkelt å lage maler for feks standard journaler for forskjellige diagnoser, innskriving av normale prøvesvar/ røntgen osv. Denne funksjonen finnes i Infodocs Interaktive journal, men er i Winmed mye lettere tilgjengelig, og krever ingen ekstra kunnskaper, slik Interaktiv journal gjør. Et oversiktlig og lett redigerbart adresseregister er også noe en gammel Infodoc-bruker er glad for.

winmed.jpg (88367 bytes)


Pasientbildet i Winmed er meget tiltalende og var også et viktig moment da vi valgte systemet. Med windowsteknologien hentes informasjon om pasienten fram i flere vinduer, noe som gjør journalen oversiktlig. Dagens notat er i et vindu, tidligere notater i et annet. Dette gjør at journalen blir lett å arbeide med. Du kan ha et tidligere notat stående i skjermen mens du skriver dagens notat, og når du skal ha et annet tidligere notat slipper du å rulle hele journalen over skjermen slik du må i Profdoc/Infodoc. En stor forbedring! Videre vises faste medisiner og medikamenter registrert med CAVE. Derimot savner vi pasientens adresse og telefonnummer i dette skjermbildet, men programmererne tar imot ønsker fra brukerne, så vi får se. Profdoc Vision synes vi ble for overlesset og uoversiktlig i det samme bildet.

Du slipper også å gå ut av pasientbildet for å hente inn ny journal. Når telefonen ringer hentes neste journal kjapt inn, og de ti siste journalene du har vært inne i ligger klar for å hoppe tilbake til. Likeså inneholder systemet er god lab-del som gjør at laboratorietpersonalet bare trenger et skjermbilde å forholde seg til hele dagen. Her kommer rekvirerte prøver fram etter hvert og innskrevne prøvesvar forsvinner etter noen sekunder.

Alt i alt et er Winmed et positivt bekjentskap. Programmet er stort sett logisk oppbygd og lett å finne fram i. Brukerstøtten har vært god, og kravet om at vi i tillegg skal ha kommunikasjonsprogrammet Reachout gjør at feil og problemer kan rettes over modem uten vår medvirkning i løpet av noen minutter, noe vi allerede har hatt stor glede av.

 

 

Egil Østebrød
Storsenteret legekontor
1400 SKI

Previous PageSee PageNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 27. oktober 1997
John Leer