Previous PageSee PageNext Page
Utposten Nr 6 1997

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppa i hjertan våres

 

1. På finaste kart over landet

finn du en flueskit.

Loppa e' navnet på plassen

– kem som vil reise dit?

Mer her e' det vi høre hjemme

og bare her vil vi bo

Derfor kan alle istemme

kommunen e' gulle god.

 

Refr.:

Loppa i hjertan våres

Loppa i våre sinn

skrevve med nordslysflamman

fra Kollarn til Middagstind.

Plassen du aldri glemme

kor du i verden fær

Loppa i hjertan våres

dæ har vi alltid kjær.

 

2. Men e' vi da sørgelig dumme?

E' plassen vår spesiell?

For fiskehjellan står tomme

ved Finnmarks høyeste fjell.

Menneskan her e' fulle

av kjærlighet og av sjarm

Slik tape frost og kulede

og derfor blir sangen varm.

 

Refr.: Loppa i hjertan våres…

 

3. No e det på ti' å stå sammen

og tenke på plassen vår.

Her e' vi gått mann av huse'

og kjempe førr levlige kår.

Førr ungan skal ha ei framtid

i arbeid og nordlysnatt.

Så ta kverandre i handa

Stem i våres melodi.

 

Refr.: Loppa i hjertan våres…

 

4. Nu e det blidd slik i verden

at alle må kjempe for sitt

Ingen sitt trygt på tua

ta ikke nokka for gitt!

Hjembygda vår må vi vinne

kvær dag i så mange slag.

Stå sammen – mann og kvinne!

Syng seierssangen i lag!

 

Refr.: Loppa i hjertan våres…

 

Previous PageSee PageNext Page
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 27. oktober 1997
John Leer