Previous PageSee Page
Utposten Nr 6 1997

 

 

 

 

b12.jpg (1211 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous PageSee Page

 

 

SMIL->


relis.gif (1043 bytes)Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) er et tilbud til helsepersonell og skal formidle produsentuavhengig legemiddelinformasjon. RELIS besvarer spørsmål om legemidler fra bl.a. leger, tannleger og farmasøyter. Foreløpig er det opprettet RELIS i helseregionene 2 og 3, i samarbeid med henholdsvis Rikshospitalet/Rikshospitalets apotek og Haukeland sykehus/Haukeland sykehusapotek. Nedenfor er det gjengitt et spørsmål til RELIS som kanskje kan være av interesse for Utpostens lesere.


Bivirkninger av Betolvex injeksjon?

Henvendelse til RELIS 3. juni 1995:

Henvendelse fra en turnuskandidat i distriktstjeneste. Vedkommende var blitt konsultert av en kvinnelig pasient, f. 1967, som i den senere tid hadde følt seg slapp og utilpass. Hun hadde fått flere injeksjoner av Betolvex (B12-vitaminpreparat med protrahert virkning til intramuskulær injeksjon) av sin lege, men det var usikkert om pasienten hadde reell mangel på vitaminet. Pasienten hadde så reist på ferie til slektninger i kommunen hvor turnuskandidaten arbeidet. Her kontaktet hun lege fordi hun hadde fått rødme, hevelse og indurert hud i en diameter på ca. 10 cm rundt injeksjonsstedet. På et annet, nyere injeksjonssted fant man tilsvarende forandringer i hud. Pasienten var forøvrig frisk. Turnuskandidaten kontaktet så RELIS 3 med spørsmål om injeksjonsbehandling med Betolvex var rapportert å kunne gi bivirkninger i huden.

 

 

Svar fra RELIS 3:

Betolvex innholder cyanokobalamin i kompleks med aluminiummonostearat og sesamolje. Bivirkninger av Betolvex injeksjoner er sjeldne (<1/1000) (1,2). Den svenske felleskatalogen, FASS (2) oppgir anafylaksi og feber som almenne bivirkninger, samt urtikaria, eksantem og eksematøse utslag som bivirkninger fra hud.

Det er rapportert sensitivitet til cyanokobalamin, kobolt-delen av vitamin B 12 og til hjelpestoffer i injeksjonsvæsken. Sensitiviteten er blitt bekrefetet med provokasjon ved små injeksjoner i hud og bruk av patch-testing (3).

Et kasus beskriver en pasient som gjennom lang tid inntok store mengder av vitamin B 12 per os og utviklet et progressivt eksantem med papulovesikulære og infiltrerte lichenifiserte foci på truncus og ekstremiteter. Videre fikk pasienten rødhet og svelling i ansiktet og hyperkeratotiske eksematøse områder på hender og føtter. Lesjonene forsvant etter seponering, og kutan-test resulterte i papulovesikulære lesjoner på teststedet (4).

En annen kilde (5) nevner 3 kasus hvor allergiske reaksjoner har oppstått hos pasienter som tidligere har fått tilført vitamin B 12 i injeksjon i opp til 15 år uten bivirkninger.

Det er også rapportert kasus med fettvevsnekrose og oljegranulom etter subkutane injeksjoner med vitamin B 12 (6).

 

Konklusjon:

Bivirkninger i hud etter injeksjoner av vitamin B 12 preparater er rapportert, men er oppgitt som sjeldne (<1/1000).

 

Referanser:

1. Dumex produkt info 1995.

2. FASS: Läkemedel i Sverige
1995: 190–1.

3. Dollery. Therapeutic Drugs 1991; 1. utg.: C358–C362.

4. Meyler. Side effects of drugs 1992; 12. utg. 965–6 (Side effects of drugs Annual 4:265).

5. Drugdex. Drug Consults. Cyanocobolamin-induced allergic reactions. Micromedex database 1974–1995; vol 84.

6. Brudvik C, Hamre E. Formation of fat necrosis and oil granuloma after repeated subcutaneous injection of vitamine B 12. Tidsskr Nor Lægeforen 1993; 113; 847.

 

 

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 27. oktober 1997
John Leer