Utposten Nr 7 1997      FORSIDEBILDET (45K)

http://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

leder.gif (1848 bytes)

Hvis Kjell Magne

skulle ringe...

I skrivende stund rydder Gudmund Hernes kontoret. Noen sitter og venter på telefon fra Kjell Magne Bondevik. Hvilke strategier og suksessmuligheter har den nye helseministeren - hvem det nå måtte bli?

· Tilbudet skal være likeverdig uavhengig av bosted, alder, kjønn eller sosial status.

· Prioritering skal skje på grunnlag av sykdommens alvorlighet og av forventet nytte og kostnadseffektivitet av behandlingen.

· Eldre, pasienter med psykiske lidelser, kroniske sykdommer og kreft skal prioriteres. Rehabilitering og forebyggende helsearbeid likeså.

Disse målsettingene har ligget fast i en årrekke. Men hva er virkeligheten?

http://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer