Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

 

smil.gif (2317 bytes)

Reiulf Steen brukte nettopp næringsmiddeltilsynet som døme på kor komplisert dette samfunnet er blitt. - Til fleire vi tilset i dette tilsynet til meir diaré får vi, slo han fast. Med det meinte han at vi har fjerna så mykje av den naturlege bakteriefloraen i magen vår ved stadige kontrollar at vi toler ingenting meir. Og kampen om diaré er
nettopp visjonen eller målet for alt arbeid i næringsmiddeltilsynet.

Utdrag fra Sogn Avis forfattet av Johs. B. Thue 7/10-97

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer