Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Pasientrettigheter
- godt, men tveegget sverd

Tekst og foto: Petter Øgar

petter.jpg (2651 bytes)
Petter Øgar er cand.med. fra 1978. Ass.lege med.avd. Kongsberg sykehus 1980-83. Kommunelege I og helsesjef i Hornindal 1983-95. Fra 95 fylkeslege i Sogn og Fjordane. Spesialist og veileder i allmenn- og samfunnsmedisin. Medlem NSAMs diabetesgruppe og Utposten-
redaksjonen.

 

 

En sentral helsepolitisk målsetting er å styrke pasientrettighetene. Helsepersonell pleier også være flinke til å målbære dette ved passende anledninger. I forslaget til ny lov om pasientrettigheter er gjeldende og nye rettigheter samlet i en lov. Blant de nye rettighetene finner vi rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste, fritt sykehusvalg og rett til fornyet spesialistvurdering (second opinion) på visse vilkår. Pasientombudsordning skal etableres i alle fylker.

Petter Øgar
Postboks 411
5801 Sogndal

petterill.jpg (11587 bytes)

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer