Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

**NB** Dette kurset ble utsatt pga liten påmelding og vil antakelig bli satt opp i mai 1998. Ny utlysing følger !

I forbindelse med at Seksjon for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen feirer sitt 25-års jubileum, vil vi pusse støv av en gammel tradisjon og holde et lørdagskurs - på en fredag:

Jubileumskurs

Fortidsminner og framtidsvisjoner - lørdagskurs på en fredag - fredag 5. desember 1997

PROGRAM:
09.00-09.15 Åpning og kort tilbakeblikk
v/professor Steinar Hunskår, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

09.15-10.15 Kontinuitetsbegrepet i et 25-års allmennmedisinsk framtidsperspektiv. Foredrag med påfølgende diskusjon.
Per Hjortdal. Professor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo

10.30-11.00 Den framtidige sektoriseringen og lokalsykehusfunksjonen i Hordaland.
Steinar Hunskår

11.00-11.30 Modeller for samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten.
Sigurd Førre

11.40-12.00 Cystittsymptomer og negativ urinprøve. Hvem har rett, pasienten eller prøven?
Anders Bærheim, førsteamanuensis, Seksjon for allmennmedisin, UiB

12.00-13.00 LUNSJ

13.00-13.30 Stunt ved Eivind og Steinar
Førsteamanuensis Eivind Meland og professor Steinar Hunskår, Seksjon for allmennmedisin, UiB

13.30-13.50 Hypertensjon - quo vadis? (nytt fra konsensuskonferansen våren 1997).
Professor Dag Thelle, UiO

14.00-14.45 Ankeltaping - indikasjoner og praktiske øvelser.
Knut Fjeldsgaard, assistentlege, ortopedisk avdeling, Haukeland sykehus

15.00-15.15 Hva er «evidens-basert medisin»? En kortversjon for allmennpraktikere.
Atle Klovning, spesialist i allmennmedisin, stipendiat, Seksjon for allmennmedisin, UiB

15.15-16.00 Internettbasert kunnskapstilegnelse for allmennpraktikere.
Atle Klovning

16.00-16.15 Avslutning

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger i Hordaland og andre interesserte allmennpraktikere
Godkjenning: Kurset søkes godkjent med 7 timer for spesialiteten allmennmedisin
Sted: Auditoriet 3. etg., nybygget (SMU-bygget) bak Haraldsplass sykehus, Ulriksdal 8.
Kursledelse: John Leer, Florvåg legesenter, Askøy; Dag Søvik, Laksevåg; Tone Skjerven,

Ulriksdal legesenter og Seksjon for allmennmedisin
Påmeldingsfrist: 20. november 1997
Kursavgift: Jubileumspris: kr. 300,-
Lunsj: Kr 100,.
Påmelding til: Ingrid Galdal, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Ulriksdal 8c, 5009 Bergen; Tlf: 55 58 61 35, fax: 55 58 61 30

**NB** Dette kurset ble utsatt pga liten påmelding og vil antakelig bli satt opp i mai 1998. Ny utlysing følger !

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer