Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

UTPOSTENS EDB-SPALTE
Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg. E-mail: john.leer@isf.uib.no Tlf.: 5614 0661 Fax.:5615 0037
med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

EDB-UTBYGGING I BAKEVJE

Utviklingen i edb-sammenheng er enorm, og vi i Utposten vil gjerne følge med så godt vi kan. Norges befolkning er i front på en del edb-relaterte områder. PC-tettheten i forhold til innbyggertall er størst hos oss av de nordiske landene, men svenskene har større prosent med Internet-tilknytning. Finland har det raskeste bredbåndsnettet mens danskene investerer mest i ny utvikling.

John Leer

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer