Utposten Nr 7 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

relis.gif (1043 bytes)

Påvirker inntak av preparatet

BioCardio® absorpsjonen av legemidler?

Erlend Carlson, cand.pharm. og Tone Westergren, cand.pharm.

Spørsmål
En pasient blir behandlet med flere psykofarmaka. Hun har nå begynt å bruke helsekostpreparatene BioCardio® for vekstreduksjon og SnoreStop® mot snorking. Hun har spurt legen sin om det er greit å ta dette sammen med de legemidlene hun tar. Legen er i tvil, ettersom BioCardio® angivelig hindrer absorpsjon av fett, og muligens også opptaket av andre (fettløselige) stoffer fra tarmen. Han har foreløpig sagt til pasienten at hun skal ta legemidlene og BioCardio® på forskjellig tidspunkter. Legen antar at SnoreStop® er mindre risikabelt med hensyn til interaksjoner, på bakgrunn av at det sannsynligvis er et homeopatisk preparat.

Svar
BioCardio® inneholder et modifisert ekstrakt fra skalldyr-skall. Den aktive substansen er et modifiert proteoglukan, poly N-acetylglucosamin, som ved en deacetyleringsprosess omdannes til et molekyl, chitosan, med hovedsakelig positiv ladning. Chitosan er en biopolymer som ikke absorberes i gastro-intestinaltraktus (1,2).

Referanser

1. Wadstein J, medisinsk rådgiver. Herbal Marketing Group A/S, pers.medd. 18. september 1997.

2. Herbal Marketing Group A/S, Summary of experimental and clinical documentation. BioCardio per oral Biopolumere L112 capsules 240 mg. NON-absorbable lipid binder 1997;2nd edition: 1-26.

3. Herbal Marketing Group A/S, brosjyre. BioCardio L112 biopolymer. Informasjon om produkt og bruk.

4. Felleskatalogen 1997-98: 1114-5.

5. Herfindal ET, Gourley DR, editors. Textbook of Therapeutics. Drug and Disease Management 1996;6th edition;398-9.

6. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 1997;1330-34.

7. Ringstad T. Aqua Korall A/S, pers. medd. 9. september 1997.

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 14. desember 1997
John Leer