Utposten Nr 8 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Noen refleksjoner over kommunikasjon

Tekst: Sonja Fossum

fossum.jpg (2368 bytes)Sonja Fossum er spesialist i allmennmedisin og driver allmennpraksis på Kalbakken i Oslo. Siden 1992 medredaktør av Utposten.

Min tid som medredaktør i Utposten er over. I avskjedens stund er det betimelig å reflektere over dette med kommunikasjon, ettersom å være redaktør vil si å bidra til å organisere sådan. Vi kommuniserer på mange nivåer, gjennom mange former, også svært primitive. La meg gi et par eksempler.

Sonja Fossum
Svenstuveien 2, 0389 Oslo

fossumil.jpg (33662 bytes)

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 16.. desember 1997
John Leer