Utposten Nr 8 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

uit.gif (877 bytes)

Videreutdanning

i folkehelsevitenskap (FH)

Det medisinske fakultet, Institutt for samfunnsmedisin tar opp studenter til ett-årig eller ett-semesters videreutdanning i folkehelsevitenskap. Tilbudene er opprettet med økonomisk støtte fra Den norske lægeforening. Første semester inkl. bestått eksamen godkjennes som obligatorisk teoridel til spesialiteten i samfunnsmedisin (Kurs i kommunalt helsearbeid for leger). I tillegg er høstsemesteret godkjent med 175 kurstimer for spesialiteten i allmennmedisin. MPH-grad gir ekstra meritt ved søknad på stilling (konf. Legeforeningens årbok).

Ett-årig videreutdanning i folkehelsevitenskap
FH-studiet er et tverrfaglig heltidsstudium som kvalifiserer helsepersonell for ledende stillinger i helsevesenet både i kommune, fylke og stat. Det er også velegnet for helsepersonell som vil gå inn i forskning. Studiet tilsvarer utdanning til Master of Public Health. Søkerne må ha helse-/sosialfaglig utdanning og dokumentert cand. mag., min. 2 års yrkeserfaring fra helsevesenet samt kunnskap om medisinsk terminologi. Mye av pensumlitteraturen er på engelsk. Etter gjennomført studium og godkjent spesialoppgave får studentene graden Kandidat i folkehelsevitenskap.

Søknadsfrist: 20. februar 1998
på universitetets søknadsskjema

Nærmere opplysninger:
FH-utdanningen, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø,
Internettadresse: http://www.ism.uit.no

Tlf. 77 64 48 16 eller 48 24,

telefaks 77 64 48 31,

e-post: FHstudiet@ism.uit.no

Søknadskjema fås også hos Studieavdelingen, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø, tlf. 77 64 49 60.

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 16.. desember 1997
John Leer