Utposten Nr 8 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

UTPOSTEN setter pris på!

Redaktør Helge Worrens tale ved prisutdelingen under festmiddagen 23. oktober på årets Nidaroskongress:

Kjære festdeltakere,
UTPOSTEN er stolt over sine priser og prisvinnere. Det gir oss anledning til å fremheve bladet og ikke minst behovet for den erfaringsbaserte formidling bladet står for.

o

Den mannlige prisvinner har levert 2 bidrag i samme nr. - nr. 7-8/96. Det ene bidraget heter «Foryngelse i Nord» og gir en frisk rapport fra et vikariat i Hasvik kommune i Finnmark. Det andre bidraget heter «Om den store lydighetskampanjen som ruller over landet», som tilkjennegir synspunkter på kvalitetsutvikling basert på erkjente behov for forbedring versus kvalitetsutvikling utfra dekreter utstedt ovenfra og nedover. Og prisvinneren heter:

SVERRE LUNDEVALL.

Vi gratulerer!

 

 

Den andre prisvinneren hadde sitt bidrag i nr. 2/97 «Til forsvar for faglige normer basert på autoritet, mening - og kunnskap». Ikke minst slår hun et slag for det gode allmennpraktikere har praktisert lenge, nemlig at god praksis er en sammensatt bruk av skjønn, kunnskap, meninger, verdier og bruk
av fornuftig autoritet. Prisvinneren heter:

ELISABETH SWENSEN.

Vi gratulerer!

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 16.. desember 1997
John Leer