Utposten Nr 8 1997

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

UTPOSTENS EDB-SPALTE
Kontaktperson: John Leer, 5305 Florvåg. E-mail: john.leer@isf.uib.no Tlf.: 5614 0661 Fax.:5615 0037
med spørsmål, svar og synspunkter om edb og relaterte emner.

NETT-NYTT -NYTT NETT -HELSENETT

Nett eller nettverk er viktig som grunnlag for moderne kommunikasjon.Vi ser på nettverk og informasjonsflyt eller informasjonstilfang som avgjørende for problemløsing. Forhåpentligvis tar vi ikke feil. Les Anthony Giddens: «The Consequences of Modernity».

Informasjonsteknologi i helsevesenet er av en eller annen mystisk grunn et IKKE-politisk tema. Det er pt ikke økonomi til en IT-satsning i helsevesenet. Det har vært et stort anlagt og mislykket prosjekt i Rikstrygdeverket som vi nok må svi for. Mange fornuftige hevder at helsevesenet vil ha større nytte av en IT-satsning og utvikling enn de fleste andre fagområder i samfunnet. Bank og forsikring, offentlige etater - kommunene i særdeleshet - har brukt enorme summer på IT-utvikling de senere årene. Rikstrygdeverket har skuslet bort milliarder.

John Leer

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page

Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 16.. desember 1997
John Leer