forsidemini.jpg (4414 bytes)
UTPOSTEN Nr 1 2000

 

 

Evalueringa av legevaktsprosjektet i Namdalen

Jannike Reymert intervjuer Anders Grimsmo

Anders Grimsmo, kommunelege 1 i Surnadal og førsteammanuensis ved NTNU evaluerer i disse dager legevaktsprosjektet i Namdalen og er nesten ferdig med det arbeidet når Utposten går i trykken. Vi har fått tilgang på de viktigste funnene han har gjort. Disse dataene vil kunne ha avgjørende betydning for organisering av legevaktene i hele landet. Helse- og Sosialdepartementet som skal få fastlegeordningen på skinner om mindre enn et år har allerede satset mye på denne prøveordningen og det er å håpe at de ser sin besøkelsestid nå med å bidra med statlige midler til finansiering av legevaktssentraler i resten av landet.

Utposten: – Anders Grimsmo, du har både sett på økonomiske og organisatoriske sider ved dette prosjektet i din evaluering. Er denne formen for legevaktsorganisering vesentlig dyrere enn tradisjonell legevaktsdrift?

Grimsmo: – Nei, jeg tror ikke det. På et halvt år har man spart 650.000 i utgifter til legehonorarer og transportugifter til drosjer og ambulanse, eller 27% av RTVs utgifter. Innsparingen skyldes først og fremst at legesøkningen har gått betydelig ned i området sammenliknet med tidligere, noe jeg kommer tilbake til seinere. I denne perioden har Helse- og Sosialdepartementet gitt ca 900.00 i støtte til fast honorering av legene. Når man vet at hele 12 kommuner har vært med i prosjektet vil jeg si at dette har vist seg å være et billig eksperiment.

 

Utposten: – Du finner altså noe overraskende svært gode økonomiske resultater. Dette forklarer du med endret legesøkningsadferd i befolkningen.

Grimsmo: – Ja, det var i perioden 24% lavere legesøkning på vakt sammenliknet med halvåret før ordningen ble innført. Jeg har ikke klart å skille mellom legesøkning fra kl 16–23 der det har vært ordinær legevaktskjøring i de enkelte kommuner og mellom kl 23 og 08 da selve nyordningen ble kjørt. Det er imidlertid klart at det er på ettermiddagene legevaktssøkningen har gått ned da legesøkning på natt bare utgjør få prosent av antall legevaktshåndteringer pr døgn.

Jeg tror dette overraskende fall i legevaktshenvendelser iallefall har en tosidig forklaring: Legene har fokusert på sitt eget legevaktsarbeide og henvist endel pasienter til ordinær kontortid dagen etter. Pasienten har vel via medias fokusering på legevaktsbelastningen legene strever med, skjønt at man ikke skal bruke legevakta til ting som kan ordnes på dagtid. Befolkningen er jo redd for å miste legen sin.

Et annet interessant funn er at i kjølvannet av den nye samarbeidsformen blant legene i Namdalen har det utviklet seg nye legevaktsordninger mellom nabokommunene også på ettermiddagtid. Dette har medført redusert at legevaktsbelastninga har blitt redusert ytterligere.

namdal.jpg (20217 bytes)

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 08.mars 2000
John Leer