forsidemini.jpg (4414 bytes)
UTPOSTEN Nr 1 2000

 

 

Gule stafylokokker

-en kommentar:

Henviser til interessant artikkel av kollega Tine von Hanno om gule stafylokokker i nr. 7/8-99 med kommentar av hudlege Theis Huldt-Nystrøm.Det hevdes blant annet at det neppe kan ha vært resistens for fucidin.

Jeg har mange års tjeneste i allmennpraksis og er nå ved mikrobiologisk avdeling i Telemark, Telelab.

Sommer og høst -99 har vi hatt en rekke prøver fra impetigolignende utslett,tildels med bulladannelse,det har vært oppvekst av gule stafylokoker som i ca. 80% av tilfellene har vært resistente for penicillin og mellom 15og 30% resistente for fucidin., jfr. tabell.

stafylo.jpg (12538 bytes)

En del pasienter er vellykket behandlet med fucidin lokalt, imidlertid har det vært tendens til recidiv, vi har da anbefalt lokal vask med antibakterielt middel 2–3 gr. daglig. Ved dypere og mere utbredte lesjoner har det vært behov for systemisk antibiotikabehandling med kloxacillin/dikloxacillin. Noen kolleger har brukt erytromycin, men vi har observert resistens også for dette preparatet, som jo kun er bakteriostatisk og dermed resistensdrivende.

Denne "epidemien" har vært både i Vestfold og Telemark sommer/høst -99, fra desember synes det ikke å ha vært tilfeller ut over det normale.

 

Skien,19/1 00

Nils GrudeTelelab,3705 Skien.

E-mail:nils.grude@telelab.no

 

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 08.mars 2000
John Leer