forsidemini.jpg (4414 bytes)
UTPOSTEN Nr 1 2000

 

 

Nytt styre i Norsk selskap for allmennmedisin

NSAMs årsmøte under Nidaroskongressen sist høst valgte styre for kommende toårsperiode. Styret tiltrådte 1. januar 2000 og består av følgende personer:

Astrid Dolva, Asker – Reidun Kismul, Mosjøen – Harald Kamps, Trondheim – Aslak Bråtveit, Finnøy – Anders Bærheim, Bergen – Tor Carlsen, Skien, nestleder – og med Anna Stavdal, som leder. Vi satte hverandre i stevne en helg i januar, fire av oss nye av året.

nsamstyret.jpg (17303 bytes)

Hva vil vi jobbe med? Her følger noen stikkord:

Kliniske handlingsprogrammer

Arbeidet med organisering og finansiering av arbeidet med retningslinjer har vært en hovedsak for NSAM gjennom forrige styreperiode, og følges opp videre. NSAM er i dialog med flere viktige aktører i faglige miljøer og på departementsnivå i denne forbindelse. Arbeidet med handlingsprogrammer til bruk i allmennpraksis må funderes på allmennmedisinsk tankegang, og er krevende både hva gjelder bruk av tid og penger. Arbeidet må sikres forutsigbare rammer.

Fastlegeordningen – faglig innhold

Stadig aktuelt er også diskusjonen omkring fastlegeordningen. Som spesialforening er det vår oppgave å beskrive det faglige innholdet i en fastlegeordning.

Det er flere innfallsvinkler til temaet, en er vårens NSAMseminar, "Fastlege uten grenser – skal det være no mer før vi stenger?", om grenser og rammer for vår virksomhet. Vi følger opp med et åpent seminar for referansegrupper og underutvalg og andre interesserte 14. september på Sem Gjestegård i Asker. Flere innspill på lederplass i "Tidsskriftet" de siste månedene reflekterer uro i de allmennmedisinske fagmiljøer. Vi spør oss om det er tid for en ny "grønnbok", – en ny definisjon av faget med beskrivelse av idealer og realiteter. folks forventninger til allmennlegen, og allmennlegens forventninger til seg selv, er endret. Vi står foran den største helsereformen vi har sett, og mangler mange hundre leger til jobben. Faget vårt taper i konkurransen om rekruttering av unge kolleger. Fra akademiet og fra praksismiljøene etterlyses tenkedugnad og diskusjon.

Rekruttering og fagutvikling

Et viktig moment i denne forbindelse er innhold og metode i videre- og etterutdanningen. Styret ønsker å arbeide for å spre og innarbeide godt verktøy for effektiv læring i forbindelse med smågruppeaktiviteten som nå etterhvert gjøres obligatorisk. Vi har bl.a. viktige erfaringer fra SATS som bør gjøres kjent og tilgjengelig som ledd i kollegabasert læring.

Det nye styret i NSAM ser positivt på framtiden og utfordringene og går løs på oppgavene med glede.

 

For styret i NSAM,

Anna Stavdal, leder

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 08.mars 2000
John Leer