forsidemini.jpg (4414 bytes)
UTPOSTEN Nr 1 2000

ord.jpg (2248 bytes)

 

Barn

Ordet barn har sikkert eksistert like lenge som språket vårt. Det er en avledning av verbet bære eller frembåren, jfr "Deres høyvelbårne". Språklig sett er altså et barn ganske enkelt noe som er båret fram.barn1.jpg (6171 bytes)

 

 


Barsel

Dette ordet har fått et gammeldags preg i vår tid og er vel på tur ut av språket. Universitetsforlaget store medisinske ordbok bruker bare ordene "puerperiet" og "fødselen".

barn2.jpg (5275 bytes)Opprinnelig het det barnsøl, og da får vi lett et klarsyn på ordet. Vi kan uten vanskelighet se gledesfesten på garden når et barn er født! Barnefaren var sikkert oftest den som la størst vekt på en skikkelig ølservering for å feire hans nyfødte barn, så hadde jo han også bidratt med noe på barnets fødselsdag! (Farens rolle under fødselen føltes nok ofte som å være litt på sidelinjen, da som nå!)

Ordet gravøl er velkjent og har beholdt sin opprinnelige form selv om det vel er er helt avlegs i våre dager. Nå vet vi altså at både fødsel og død ble markert med en festlig sammenkomst der heimbrygga øl var riktig drikke.

 

 

Fødsel

Det ene ordet inspirerer til å finne mer ut om det neste! Det kan virke som man i gamle dager så fødelsen som en del av en større prosess, det var ikke bare å føde et barn og så gikk resten av seg selv. Det å ernære barnet både før og etter fødselen var like viktig! Grunnroten i ordet "føde" er (etter mange omskrivninger) det samme som i ordet brød, spise, foder og foster! Som vi husker fra vikingehistiorien ble ordet fostre brukt om å la et barn vokse opp hos seg, altså at man tok ansvaret for bl a at barnet fikk føden sin og dermed overlevde barndommen.barn3.jpg (4721 bytes)

For oss er det ikke naturlig å tenke på at ernæring før og etter fødsel er en vel så viktig del av den prosessen et barns tilblivelse er, men i tidligere tider var man altså smertelig klar over at selve fødselen bare var en liten del av det som skulle til for å bære frem et barn til et nyttig individ for samfunnet. Derav ordet fødsel!

 

Kilder:

Falk og Torp: Etymologisk ordbog. Bjørn Ringstrøms Antikvariat. 1994.

Sverre Kloumann: Moro med ord. Aschehoug. 1999.

Bengt I Lindskog: Universitetsforlagets Store Medisinske Ordbok. 1998.

 

Jannike Reymert

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 08.mars 2000
John Leer