forsidemini.jpg (4414 bytes)
UTPOSTEN Nr 1 2000

 

LEDIGE STIPENDIER

Allmennpraktikerstipend 2. halvår 2000

Med midler fra Den norske lægeforenings fond til videre-og etterutdanning av leger, utlyser Instituttgruppe for samfunnsmedisinske fag i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag i Trondheim og Bergen og Institutt for samfunnsmedisin i Tromsø 18 stipendmåneder for 2. halvår 2000 forutsatt at sentralstyret bevilger stipendmidlene. Det kan søkes om stipend for 1 til 6 måneder for allmennpraktikere som ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt og / eller medvirke til et undervisningsopplegg i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. De oppgaver en ønsker å søke stipend for å gjennomføre, må ha en klar tilknytning til problemer innen primærhelsetjenesten. Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Stipendiatene forventes å være tilknyttet ett av de nevnte instituttene i deler av stipendperioden. Hvis kvoten ikke fylles av søkere som arbeider i primærhelsetjenesten, kan også andre leger eller annet helsepersonell med interesse for eller tilknytning til primærhelsetjenesten komme i betraktning.Vi minner om at forskning i allmennmedisin kan telle i etterutdanningen, jfr. spesialistreglene. Allmennmedisinsk forskningsutvalg foretar tildelingen av stipendmidler etter innstilling fra de respektive institutter.

Det er utarbeidet et søknadsskjema og veiledning for aktuelle søkere, som kan fås ved henvendelse til Allmennmedisinsk forskningsutvalg, Institutt for allmennmedisin, Postboks1130 Blindern, 0318 Oslo, Tlf: 22 85 06 55,

Fax 22 85 06 50. Søknader med kortfattede prosjektbeskrivelser sendes samme adresse innen 15. mars 2000. Søknader som er poststemplet etter søknadsfristen blir ikke tatt i betraktning.

 

Tildeling av allmennprakikerstipend for 1. halvår 2000

På møte i allmennmedisinsk forskningsutvalg 19. oktober -99 ble følgende søkere tildelt allmennpraktikerstipend for 1. halvår 20000:

Oslo

Olav Stadheim, fikk 1 måned til prosjektet "Singulæroksygen-laserterapi av barneastma."

Jan R. Grøndahl, fikk 1 måned til prosjektet "Vurdering av hypnose som behandlingsform i allmennpraksis ved muskel-skjelettlidelser."

Audun Dyrdal fikk 3 måneder til prosjektet "Hypertensjons-diagnosen i allmennpraksis – 24 timers blodtrykk."

Bergen

Arne Fetveit fikk 2 måneder til prosjektet "Kartlegging av søvn og søvnproblemer på et sykehjem i Bergen."

Alexander Wahl fikk 3 måneder til prosjektet "Kan recidiverende cystitter forebygges hos fertile kvinner ved bruk av svake østrogener rundt urinrørsåpningen?"

Jan Øren fikk 2 måneder til prosjektet "Dobbelt blind test mtp. dokumentasjon av effekt vedr. nattlig avskjerming av sengeplass for "jordstråling"/"geopatisk stress"."

Trondheim

Roald Borthne fikk 3 måneder til prosjektet "Diagnostikk og behandling av psykiske lidelser hos ungdom i alderen 14–16 år."

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 08.mars 2000
John Leer