forsides.jpg (1548 bytes) Jannike Reymert    Bakklandet legekontor 
Sverresgate 23   7800 Namsos

Eksamenskommisjon for medisinsk embetseksamen  Det medisinske fakultet  Universitetet i Tromsø  N-9037 Tromsø  Namsos, 26.9.99

 

Ettertanker etter tre dager som sensor ved Universitetet i Tromsø, muntlig del av medisinsk embetseksamen – har allmennmedisinen noen plass der?

Det var med stor spenning jeg dro til Tromsø for å være sensor ved medisinsk embetseksamen våren 1999. Jeg selv tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1983 og har ikke hatt kontakt med Universitetet siden det. Det ble på en måte en "aha"-opplevelse å være tilstede på eksamen igjen, ikke minst fordi det gikk opp for meg at mitt syn på allmennmedisinens rolle har endret seg radikalt etter 13 år som allmennpraktiker. Jegtillater meg derfor å komme med mine tanker rundt allmennmedisinens rolle under den muntlige delen av medisinsk embeteseksamen.

Jeg er dypt rystet over det nesten totale fravær av allmennmedisinske betraktninger under eksaminasjonene. Selv om kandidatene var oppe i indremedisin, kirurgi, øyesykdommer osv hadde jeg forventet at man under eksaminsjonen prøvde å belyse problemstillingene slik de fortoner seg både i 1. og 2. linjetjenesten.

Det var selvfølgelig stor forskjell på hvor naturlig det var å eksaminere på allmennmedisinske problemstillinger, noen problemstillinger hører naturlig bare hjemme innenfor sykehusets fire vegger og har liten relevans for primærhelsetjenesten, men det jeg erfarte var at de fleste eksaminatorene fokuserte så ensidig på sitt lille fagområde at de ikke engang prøvde å eksaminere på de sidene ved pasientenhistoriene som tilhører det allmennmedisinske arbeidsområde, selv der det var opplagt interessante allmennmedisinske sider ved problemstillingene.

Jeg tror at det jeg mente å se som en "slagside" ved den medisinske embetseksamen kan skyldes at ingen av eksaminatorene har noen fot i det allmennmedisinske miljøet, og som meg ser vel de fleste sitt eget hjertebarn best. Det virket på meg helt klart at det heller ikke var "offisiell politikk" at kandidatene skulle eksamineres i allmennmedisinske spørsmål heller.

Allmennmedisinen lekker for tiden i begge ender, det er manglende rekruttering og mange primærleger går over i en sykehusjobb. Ikke minst i Nord-Norge er jo dette et enormt problem. Årsakene til dette er mange, men jeg undres på om mitt lille inntrykk fra eksaminasjonene av kommende leger sier noe om holdningene studentene har fått om hva som er viktig i medisinens verden?

Jeg oppfordrer derfor eksamenskommisjonen til å vurdere allmennmedisinens rolle ved Universitetets medisinske embetseksamen. Er ikke allmennmedisin et så stort og viktig fag at det burde være et eget fag studentene kunne komme opp i på linje med øye, ØNH, gynekologi osv?

Eller burde alle eksaminatorer fått klare retningslinjer på at endel av eksaminasjonen SKAL være den allmennmedisinske takling av den aktuelle pasients problemer?

Namsos, 26.8.99

Jannike Reymert
Allemennpraktiker

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 19. april 2000
John Leer