forsides.jpg (1548 bytes) Universitetet i Tromsø
Det Medisinske Fakultet
Institutt for samfunnsmedisin

 

Kandidatstudiet i folkehelsevitenskap
Studiestart høsten 2000

Folkehelsestudiet er et flerfaglig studium som kvalifiserer for ledende stillinger i helsevesenet. Studiet har et omfang på 20 vekttall. Opptakskrav er cand.mag. Det er en fordel om søkerne har helsefaglig bakgrunn. Fullført studium gir rett til den engelske tittelen ’Master of Public Health’.

Studieplanen er revidert for å kunne tilby et mer fleksibelt studium til de som ikke har anledning til å være heltidsstudenter i et helt år, men som ønsker å ta studiet over to til tre år. Undervisningen foregår i konsentrerte bolker av cirka fem ukers varighet. Hver bolk avsluttes med en hjemmeeksamen. Studiet åpner med statistikk og epidemiologi. Deretter kan studentene i høstsemesteret velge spesialisering innenfor forebygging og miljømedisin eller innenfor organisasjon og helseøkonomi. I vårsemesteret er det et kurs i medisinsk beslutningsteori. For øvrig består dette semesteret i å skrive kandidatoppgave under kyndig veiledning fra lærere.

I likhet med andre universitetsstudier er det gratis, og kvalifiserer for lån og stipend fra Statens Lånekasse.

Søknadsfrist er 1.april

Har du spørsmål, se http://www.ism.uit.no/fh.html

eller ta kontakt med Institutt for Samfunnsmedisin på telefon 77 64 48 16

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htm 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 19. april 2000
John Leer