forsidens.jpg (4245 bytes)  

Om Utpostens skrivekurs

Utposten arrangerer for første gang skrivekurs på Primærmedisinsk uke. De fleste vil vite at Utposten har hatt en tradisjon med essaykonkurranse tidligere, men i år vil vi heller tilby et kurs for alle som har noe på hjertet. Som kurslærer har vi fått Solveig Aareskjold, kjent forfatter og essayist.

 

Tekstene hennes kombinerer det personlige med kunnskap, innsikt og nysgjerrighet, ofte med et lett fandenivoldsk skråblikk på hverdagslige erfaringer. Hun kombinerer teoretisk bakgrunn med et kyndig og våkent blikk, og formidler det hun ser enkelt og presist, til både gjenkjennelse og overraskelse for leseren.

 

Som leger har vi også grundig teoretisk bakgrunn. Erfaringen har gitt oss innsikt, og et våkent blikk for menneskets og samfunnets mangfoldighet. Men sjeldnere formidles dette videre, utover den kollegiale utlufting av felles frustrasjoner. Det kan skyldes manglende tro på egen formuleringsevne, dårlig tid (klassisk unnskyldning) eller angst for å stikke seg fram.

 

Formålet med dette kurset er at leger skal bli bedre i stand til å smelte sammen fagkunnskap og engasjement, og gi det en klar, enkel og presis skriftlig form, som kan leses av både kolleger og offentlighet. Kravet til faglig stringens og angsten for å blamere seg for kolleger fører til at en lett kan bli fanget i språket, i stedet for at språket frigjør og åpner opp. På dette kurset kan du øve opp evnen til å uttrykke deg enkelt og presist, uten å gå på akkord med kravene til faglig etterrettelighet.

 

 

Utpostens skrivekurs

Om sakprosa og essay – skrivekurs for deg som ønsker å formidle et budskap

Formålet med kurset er at legar skal bli betre i stand til å smelta saman fagkunnskap og personleg engasjement, og gje det ei klar, enkel og presis skriftleg form som kan lesast og oppfattast av fagfolk så vel som vanlege opplyste menneske.

Målgruppe:  Legar og medarbeidarar  •  Kursledelse: Utposten, ved Torgeir Gilje Lid  •  Kurstimer: 9

Onsdag 1. november

0830 – 1230 Om sakprosa og essay, form og innhald

1000 – 1015 Kaffepause

1015 – 1200 Kva er det eg vil ha sagt?
Skriveøving. Kunsten å enda opp med ein tekst som i det store og heile inneheld det ein hadde på hjartet då ein byrja å skriva

1200 – 1300 Olav Rutles minneforelesing

1300 – 1400 Lunsj

1400 – 1430 Kulturhalvtimen

1430 – 1800 Samtale, vurdering: Har eg fått sagt det
Oppsummering, i høve til teori og eksempler. Forsøk på å utkrystallisera ein metode

1600 – 1615 Kaffepause

Vi vil sjå nærare på den kroppslege og sjelelege tilstanden ein er i når ein skriv. Kunsten å verken vera for anspent eller for likeglad, verken for kritisk eller for sjølvtilfreds.

Kursdeltakarane bør ta med seg kvar sin tekst dei har strevd med og ikkje fått til. Så vil me arbeida med ei felles oppgåve og ei individuell. Ein del av vurderinga vil føregå i grupper, så det gjer ikkje noko om der blir stort mangfald.

Det er godt om kursdeltakarane har og kan ta med seg portable pc-ar, vi vil ha høve til å gjera utskrifter på staden.

Kurslærer:

Solveig Aareskjold, forfatter, Sandnes

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 29. mail 2000