forsidens.jpg (4245 bytes)
edb2.gif (4485 bytes)

Blir it-hverdagen i primærlegetjenesten bedre, enklere og billigere?

Det er ikke små kronebeløp norske allmennpraktiserende leger har punget ut til selgere av edb-utstyr og programmer i løpet av de siste 10–20 årene. Kommer vi til et metningspunkt hvor investeringslysten avtar i takt med forventninger og sviktende utviklingsløfter ?

Helsenett kan samle oss til en sterk brukergruppe med felles interesser og mål. Her kan den enkelte leges utstyr forenkles og standardiseres med mulighet for rabatter og innkjøpsordninger.

Imidlertid ser vi nå konturene av ytterligere kommersialisering av datatjenestene i primærhelsetjenesten. Telenor vil på banen med sentraliserte serverparker for å betjene legekontor over det ganske land og kanskje videre i Europa. Firmaene som selger elektroniske pasientjournalprogram bygger om programpakkene sine med nye og større spesifikasjonskrav for maskiner og nettverksprogram. Compaq vil etablere seg med helsenett-bånd i Tromsø. Nye investeringer står altså for døren mens Helsenett, henvisning- og epikriseutveksling og samkjøringer lar vente på seg.

Jeg lukter en gryende frustrasjon.

Gamle dyder som enkelhet, funksjonalitet og stabilitet avløses av kompleksitet, spesialisering og kort varighet. Egentlig kunne vel primærlegetjenesten løse it-behovene med relatvt enkle edb-maskiner med Linux operativsystem, noenlunde standardiserte EPJ med oversettere og Helsenettløsninger via Internett.

Hvem styrer utviklingen ?

Er markedet umettelig ?

Vil nye generasjoner leger være like tålmodige som tidligere?

Det er fortsatt spenning i sikte og leger slutter visst aldri å være teknologikåte og opptatt av utvikling.

Tar jeg feil ?

Askøy i april 2000.

John Leer

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 29. mail 2000