forsidens.jpg (4245 bytes)  

Historier

fra

virkeligheten

 

Hundre år?

Slektas eldste lå for døden, gamle Magnhild på 97 år var i ferd med å sovne fredelig inn på sykehjemmet etter mange gode og noen strevsomme år. Da jeg som sykehjemslege ble tilkalt, var hennes fire barn, fem av de ni barnebarna og et knippe av små oldebarn samlet rundt senga.

Jeg hadde noen andre pasienter å se til samtidig, det hele tok en times tid. I mellomtiden døde Magnhild. Jeg ble rimeligvis tilkalt umiddelbart. Det hele var udramatisk og forsonlig og stillferdig. Barn og barnebarn gråt litt. Ingenting ble sagt før det ene av oldebarna – en jentunge på syv–åtte år hvisket svært hørbart og ikke uten en viss triumf til sin jevnaldrende fetter: "Eg fekk rett. Ho blei ikkje hundre!"

hundreaar2.gif (30530 bytes)

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 29. mail 2000