forsides.jpg (4474 bytes)  

edb2.gif (4485 bytes)

Internett-bibliotekar ?

 

Det er ikke lett å finne den informasjonen man leter etter på Internett.

Riktignok finnes det flere gode søkemotorer ( http://www.uib.no/isf/guide/search.htm ) -enkelte også med innebygget "intelligens". Problemet er allikevel at vi ved vanlige søk får tilbake så alt for store mengder informasjon og referanser, med mindre søket er gjort på en kløktig måte.

De fleste som leter etter medisinske artikler bruker Medline 
( http://www.nlm.nih.gov/databases/freemedl.html ) som har velutviklete søkesystemer. Men slik søking må læres, og som omtalt i Utposten nr 2 i år ( http://www.uib.no/isf/utposten/2000nr2/utp00215.htm ) tilbyr Dnlf nå internettbasert kurs ( http://lupin.legeforeningen.no ) i informasjonssøking på Internett.

 

Har vi etter hvert fått behov for egne internettbibliotekarer?

( http://www.infotoday.com/ili99/presentations.htm )

Store bedrifter og foretak ansetter folk i avdelinger hvor medarbeiderne kan henvende seg med sine informasjonsbehov som så internettbibliotekaren leter fram på nettet.

Et legekontor vil selvfølgelig ikke kunne ha en slik tjeneste alene, men det bør være marked for en slik tjeneste – enten via det etablerte biblioteksystemet i Norge ( http://www.bibsys.no ), via lærestedene / Universitetene ( http://www.odin.dep.no/kuf/publ/norut.html ), via vår fagforening
( http://www.legeforeningen.no/yf/aplf/aplf.htm ), ( http://www.uib.no/isf/nsam ) eller på fri komersiell basis.

Det vi ser av "hjelpetilbud" vedrørende internettbruk i dag som f eks legemiddelindustrien
( http://www.lmi.no/legemiddelinfo/legemiddelinfo.asp   ) er så befengt med reklame og brukerregistreringsønsker at det ikke virker særlig tillitsvekkende. En internettbibliotekartjeneste som omtales her må være fri for alle slike koblinger og så får vi som brukere heller betale det tjenesten koster.

En internettbibliotekartjeneste vil spare oss for timevis av arbeid med informasjonssøk og avsporinger ut i ørkesløse surfeseanser – som fortsatt kan gi spennende overraskelser – men som i det lange løp blir for tidkrevende og trettende.

Det er mye snakk om kunstig intelligente søkemotorer, portaler og andre mekanismer for å "hjelpe" informasjonssøkeren på rett vei, men så langt har ingen laget noe i nærheten av hva en profesjonell internettbibliotekar kunne prestere.

Kan dette være noe å tenke på for leger med lang fartstid, kunnskapsoversikt og lyst til å dra i gang et nyttig prosjekt for norske allmennpraktikere ?

 

Askøy i mai 2000.

John Leer

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 27. juni 2000
John Leer