forsides.jpg (4058 bytes)
Nr 5       2000     
 

Norsk selskap for allmennmedisin – forfatterstipend for 2000

NSAMs Forfatterstipend er opprettet for å støtte forfattere av allmennmedisinsk litteratur. Forfattere av bøker eller hefter med et antatt begrenset lesermarked og dermed små muligheter for økonomisk gevinst, vil bli prioritert.

Årets stipend er kr. 20000 og tildelingen vil bli bekjentgjort på NSAMs årsmøte i november.

Søknaden med søkerens CV, vedlegges beskrivelse av påbegynt eller påtenkt.

Søknaden skal stiles til Norsk Selskap for Allmennmedisin, Publiseringsutvalget ved Nils Kolstrup, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Telefon 77 64 48 16, Fax 77 64 48 31, E-mail: Nils.Kolstrup@ism.uit.no

 

Søknadsfrist 01.10.2000.

 

 

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 11. oktober 2000
John Leer